08 November, 2012

ရဟန္းႏွင့္ ပင္လယ္


၁)
ျပာလြင္စူးလက္ေသာ ပင္လယ္သည္ အေမာတေကာစီးလာသည့္ ျမစ္တစ္ျမစ္ကိုု ဘယ္လိုု ၾကိဳေလ့ရွိသလဲ သူ မသိပါ။ သူကေတာ့ ပင္လယ္၀တြင္ ရပ္ေနမိၿပီ။ လိႈင္းေမာက္ေမာက္ေလးမ်ား သူ႕ေျခဖ၀ါးေအာက္ ေရာက္လာသည့္ ရသကိုု ႏွစ္သက္မိသလိုု မ်က္ႏွာကိုု ဖြဖြပုုတ္ကာ တိုုက္ခတ္ေလေသာ ေလညင္းရွရွကိုုလည္း ခုုံမင္ေနမိသည္။ အျမင္တဆံုုး ပင္လယ္...။ ေကာင္းကင္ႏွင့္ ခ်ဳပ္စပ္ထားေသာ ပင္လယ္...။ အဓိပၺါယ္ေတြ အမ်ားၾကီး ၀ါးျမိဳၿပီးေလေသာ ပင္လယ္...။ 

အညာေက်းလက္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ေသာ သူ႕အတြက္ ပထမဆံုုး ပင္လယ္ေယာင္ေယာင္ေလကိုု ျမင္ဖူးသည္မွာ စင္ကာပူကမ္းေျခတြင္ ျဖစ္သည္။ ထိုု႕ေနာက္တြင္ေတာ့ ကံေကာင္းေထာက္မစြာ ပင္လယ္နဲ႕ သမုုဒၵရာအခ်ိဳ႕ကိုု ျမည္းစမ္းခြင့္ရခဲ့သည္။ ၾသစေတးလ်တိုုက္၊ မဲလဘုုန္းကမ္းေျခဆီက ပစိဖိတ္သမုုဒၵရာ..။ အီတလီေတာင္ပိုုင္း ေအာ္တရန္တိုုကမ္းေျချမိဳ႕ေလးဆီက ေျမထဲပင္လယ္ႏွင့္ လဗ္ဗီယားႏိုုင္ငံျမိဳ႕ေတာ္ ရိဂ၏ ေဘာ္လတစ္ခ္ပင္လယ္..။ ခုုေတာ့ 
ေရႊျပည္ၾကီး၏ ပင္လယ္ကိုု သူ ေငးေနမိသည္။ 

သူသည္ ပင္လယ္ကိုု ျမင္ေနရပါလ်က္ ပင္လယ္ကိုု မေရာက္ေသးေၾကာင္း သိေနခဲ့ျပန္သည္။ သူ မၾကာခဏ ေၾကြးေၾကာ္ေလ့ရွိေသာ ျမစ္ကေတာ့ စီးလာမယ္ ပင္လယ္ေတြ ၾကိဳၾက သည္ အစစ္မွန္စီးဖိုု႕ မွ ဟုုတ္ပါရဲ႕လား..။

(၂)

ဂဂၤါျမစ္ကမ္းပါးတြင္  ဗုုဒၶအရွင္ႏွင့္ တပည့္သာ၀ကရဟန္းတိုု႕၏ ပံုုရိပ္ေပၚလာသည္။ ဂဂၤါျမစ္ေရေၾကာတြင္ ေမ်ာလာေသာ သစ္တုုံုးၾကီးကိုု အရွင္ျမတ္က သာ၀ကတိုု႕အား ညႊန္ျပကာ 
ရဟန္းတို႔ ဂဂၤါျမစ္ေရအလ်ဥ္ျဖင့္ ေမ်ာ၍ လာေသာ ႀကီးစြာေသာ သစ္တံုးကို သင္တို႔ ျမင္ၾကကုန္၏ေလာ''ဟု ေမးျမန္းေလသည္။
အသွ်င္ဘုရား ျမင္ၾကပါကုန္၏..။

ရဟန္းတို႔ အကယ္၍ သစ္တံုးသည္ ဤမွာဘက္ကမ္းသို႔ မေရာက္ခဲ့ပါလွ်င္၊ ထိုမွာဘက္ကမ္းသို႔မေရာက္ခဲ့ပါလွ်င္၊ အလယ္၌ မနစ္ျမဳပ္ခဲ့ပါလွ်င္၊ ၾကည္းကုန္း၌ မတင္ခဲ့ပါလွ်င္၊ လူတို႔ မဆယ္ယူခဲ့ပါလွ်င္၊ နတ္တို႔ မဆယ္ယူခဲ့ပါလွ်င္၊ ဝဲမစုပ္ယူခဲ့ပါလွ်င္၊ အတြင္း၌ မေဆြးမပုပ္ခဲ့ပါလွ်င္ ထိုသစ္တံုးသည္ သမုဒၵရာသို႔ ညြတ္သည္ သမုဒၵရာသို႔ ကိုင္းသည္ သမုဒၵရာသို႔ ႐ႈိင္းသည္ ျဖစ္လတၱံ႕။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဂဂၤါျမစ္၏ ေရအလ်ဥ္သည္ သမုဒၵရာသို႔ ညြတ္သည္ သမုဒၵရာသို႔ ကိုင္းသည္သမုဒၵရာသို႔ ႐ႈိင္းသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူ သင္တို႔သည္လည္း ဤမွာဘက္ကမ္းသို႔ မေရာက္ခဲ့ပါလွ်င္၊ ထိုမွာဘက္ကမ္းသို႔မကပ္ေရာက္ၾကပါလွ်င္၊ အလယ္၌ မနစ္ျမဳပ္ၾကပါလွ်င္၊ ၾကည္းကုန္း၌ မတင္ၾကပါလွ်င္၊ လူတို႔ မဆယ္ယူၾကပါလွ်င္၊ နတ္တို႔ မဆယ္ယူၾကပါလွ်င္၊ ဝဲမစုပ္ယူၾကပါလွ်င္၊ အတြင္း၌ မေဆြးမပုပ္ၾကပါလွ်င္ သင္တို႔သည္ နိဗၺာန္သို႔ ၫြတ္ကုန္သည္ နိဗၺာန္သို႔ ကိုင္းကုန္သည္ နိဗၺာန္သို႔ ႐ႈိင္းကုန္သည္ ျဖစ္လတၱံ႕။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ေကာင္းစြာ ျမင္ျခင္း 'သမၼာဒိ႒ိ'သည္ နိဗၺာန္သို႔ၫြတ္သည္ နိဗၺာန္သို႔ ကိုင္းသည္ နိဗၺာန္သို႔ ႐ႈိင္းသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။

ဗုုဒၶအရွင္၏ ေလးနက္လွေသာ ေဒသနာသည္ ပုုထုုဇဥ္တိုု႕ ၏ ထူးပိန္းေသာ နားအတြက္ ရႈပ္ေထြးလွသည့္ ခက္ဆစ္မ်ားျဖစ္ေနခဲ့ပါသည္။
။ သစ္ပင္ သုုိ႕မဟုုတ္ ျမစ္ကမ္းတစ္ခုုသည္ပင္ ဗုုဒၶအရွင္၏ ဓမၼစာသင္ခန္းတစ္ုခုု ျဖစ္ေနသည္။ လြတ္လပ္စြာ ေမးျမန္းခြင့္ ေဆြးေႏြးခြင့္ ရွိေလသည္။ ယေန႕ ကမၻာ႕တကၠသိုုလ္ပရိ၀ုုဏ္မ်ားတြင္ က်င့္သံုုးလ်က္ရွိေသာ နည္းနိသ်မ်ားသည္ ဗုုဒၶသာသနာတြင္ အသစ္အဆန္းမဟုုတ္ၿပီ။ ရဟန္းတစ္ပါးက အရွင္ျမတ္အားေလ ွ်ာက္ထား ေမးျမန္း၏
'ျမတ္စြာ့ဘုရား ဤမွာဘက္ကမ္းဟူသည္ အဘယ္ပါနည္း၊ ထိုမွာဘက္ကမ္းဟူသည္ အဘယ္ပါနည္း၊ အလယ္၌ နစ္ျမဳပ္ျခင္းဟူသည္ အဘယ္ပါနည္း၊ ၾကည္းကုန္း၌ တင္မႈဟူသည္ အဘယ္ပါနည္း၊ လူတို႔ ဆယ္ယူမႈဟူသည္ အဘယ္ပါနည္း၊ နတ္တို႔ ဆယ္ယူမႈဟူသည္ အဘယ္ပါနည္း၊ ဝဲစုပ္ယူမႈဟူသည္ အဘယ္ပါနည္း၊ အတြင္း၌ ပုပ္ေဆြးမႈဟူသည္ အဘယ္ပါနည္း '' တဲ့...။ 

 အရွင္ျမတ္က ဤသိုု႕ ေ၀ါဟာရခက္ဆစ္ကိုု ဖြင့္ေတာ္မူခဲ့သည္။
ရဟန္း '' ဤမွာဘက္ကမ္း'' ဟူေသာ ဤအမည္သည္ အတြင္းျဖစ္ေသာ တည္ရာ 'အဇၩတၱိကာယတန'ေျခာက္ပါးတို႔၏ အမည္တည္း။
ရဟန္း ''ထိုမွာဘက္ကမ္း'' ဟူေသာ ဤအမည္သည္အပျဖစ္ေသာတည္ရာ 'ဗာဟိရာယတန' ေျခာက္ပါးတို႔၏ အမည္တည္း။
ရဟန္း ''အလယ္၌ နစ္ျမဳပ္ျခင္း'' ဟူေသာ ဤအမည္သည္ ႏွစ္သက္စြဲမက္မႈ 'နႏၵီရာဂ'၏ အမည္တည္း။
ရဟန္း'' ၾကည္းကုန္း၌ တင္မႈ ''ဟူေသာ ဤအမည္သည္ ငါဟူေသာ ေထာင္လႊားသည့္ 'မာန'၏ အမည္တည္း။
ရဟန္း ''လူတို႔ ဆယ္ယူမႈ ''ဟူသည္ အဘယ္နည္း။
ရဟန္း ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ လူတို႔ႏွင့္ေရာေႏွာသည္ ျဖစ္၍ ေန၏၊ အတူတကြ ႏွစ္သက္မႈ႐ိွ၏၊ အတူတကြ စိုးရိမ္မႈ႐ိွ၏၊ လူတို႔ခ်မ္းသာသည္႐ိွေသာ္ ခ်မ္းသာ၏၊ လူတို႔ ဆင္းရဲသည္႐ိွေသာ္ ဆင္းရဲ၏၊ ျပဳဖြယ္ကိစၥတို႔ ေပၚေပါက္လာကုန္သည္႐ိွေသာ္ မိမိသည္ပင္ ထိုကိစၥတို႔၌ အားထုတ္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ ရဟန္း ဤသို႔ ျဖစ္မႈကို 'လူတို႔ဆယ္ယူမႈ'ဟု ဆိုအပ္၏။
ရဟန္း ''နတ္တို႔ ဆယ္ယူမႈ ''ဟူသည္ အဘယ္နည္း။
ရဟန္း ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာရဟန္းသည္ ''ငါသည္ ဤသီလအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဤၿခိဳးျခံမႈအက်င့္အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဤအက်င့္ ျမတ္အားျဖင့္လည္းေကာင္း ထင္ရွားေသာ နတ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မထင္ရွားေသာနတ္ေသာ္လည္း ေကာင္း ျဖစ္ရလိမ့္မည္''ဟု တစ္ခုခုေသာ နတ္အျဖစ္ကို ေတာင့္တ၍ အက်င့္ျမတ္ကိုက်င့္သံုး၏။ ရဟန္း ဤသို႔ ေတာင့္တမႈကို 'နတ္တို႔ ဆယ္ယူမႈ'ဟု ဆိုအပ္၏။
ရဟန္း ''ဝဲစုပ္မႈ'' ဟူေသာ ဤအမည္သည္ ကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔၏ အမည္တည္း။
ရဟန္း ''အတြင္း၌ ပုပ္ေဆြးမႈ'' ဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ရဟန္း ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာရဟန္းသည္ သီလမ႐ိွ၊ ယုတ္ညံ့ေသာ သေဘာ႐ိွ၏၊ မစင္ၾကယ္သည္ ျဖစ္၍ ယံုမွားအပ္ေသာအက်င့္႐ိွ၏၊ ဖံုးလႊမ္းအပ္ေသာ အမႈ႐ိွ၏၊ ရဟန္း မဟုတ္ဘဲလ်က္ ရဟန္းဟု ဝန္ခံ၏၊ အက်င့္ျမတ္ကိုက်င့္သံုးသူ မဟုတ္ဘဲလ်က္ အက်င့္ျမတ္ကို က်င့္သံုးသူဟု ဝန္ခံ၏၊ အတြင္းပုပ္၏၊ ကိေလသာျဖင့္စိုစြတ္၏၊ အမႈိက္ သ႐ိုက္ကဲ႕သို႔ ျဖစ္၏။ ရဟန္း ဤသည္ကို 'အတြင္း၌ ပုပ္ေဆြးမႈ'ဟု ဆိုအပ္၏။

(၃)

နံနက္ခင္း အိပ္ရာထသည္ႏွင့္ ျမစ္က ေရစီးေရလာ မေကာင္းခ်င္..။ မွန္တစ္ခ်ပ္သည္ ဤမွာဘက္ကမ္း၏ ေက်ာက္ခ်ရာျဖစ္၏။ မွန္တစ္ခ်ပ္ေရွ႕တြင္ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာထိုုင္ဖူးသလဲ။ ရပ္ေနခဲ့ဖူးသလဲ..။
မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာ၊ လ ွ်ာ၊ကိုုယ္ စိတ္ ဟူေသာ ဤမွာဘက္ကမ္းတြင္ အစြဲအလမ္းၾကီးစြာ ဆိုုက္ကပ္ေနမိတတ္ၾကသည္။ အတြင္းခန္း(အဇၥ်တၱိက)ထဲက ေတာ္ရံုုႏွင့္ ရုုန္းမထြက္ႏိုုင္၊မစီးဆင္းႏိုုင္ေတာ့.။
ေလာကုုတၱရာနယ္ထဲက ရဟန္းတစ္ပါးျဖစ္ေသာ သူသည္ပင္ ဤမွာဘက္ကမ္းမွာ ရံခါ ကပ္မိတတ္ရေသးသည္ဆိုုလ်င္ ေလာကီနယ္၏ ဤမွာဘက္ကမ္းဆီမွာ ပိတ္မိေနတတ္သူမ်ားကိုု အျပစ္မဆိုုသာ..။ ခရီးတစ္ခုု အတူသြားၾကည့္မိလ်င္ ဤမွာဘက္မွာပင္ ျမဳတ္ေနတတ္ေသာ လူမ်ားစြာကိုု သူေတြ႕ျမင္စိတ္ပ်က္ဖူးသည္။
မျပီးႏိုုင္ မစီးႏိုုင္..။
ဖက္ရွင္ေလာကၾကီး ေခတ္အဆက္ဆက္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္မွာ ဤမွာဘက္ကမ္းကပ္လိုုမႈ အားေကာင္းလွေသာေၾကာင့္ပဲ ဟုု မိတ္ေဆြရဟန္းတစ္ပါးက ခပ္ဟဟ မိန္႕ဖူးသည္။ 

အရုုပ္၊ အသံ၊ အနံ႕၊ အရသာ၊ အထိအေတြ႕ႏွင့္ အေတြးအျမင္နယ္ပယ္ဆိုုသည္က ဟုုိမွာဘက္ကမ္းဟုုဆိုုပါလ်င္ သိပၺံနည္းပညာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေပါက္ကြဲေနေသာ ရာစုုသစ္တြင္ ဟိုုမွာဘက္ကမ္းက ဆိုုက္ကပ္ခ်င္စရာ ဆြဲအားျပင္းလွသည္။ ရာစုုသစ္ၾကီးထဲ ရဟန္းတစ္ပါးလုုပ္ရဲတဲ့ သတၱိကိုုေတာ့ အံ့ၾသမိတယ္ တဲ့..။ မိတ္ေဆြအေနာက္တိုုင္းသားတစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ေပးဖူးသည္။ အေရွ႕အလယ္ပိုုင္းသားတစ္ဦးကေတာ့ မိတ္ေဆြရဟန္းတစ္ပါးကိုု  ျဗဟၼစရိယအက်င့္က်င့္သံုုးေနျခင္းအတြက္ အံ့ၾသမိေၾကာင္း အထပ္ထပ္ေျပာဖူးသည္ တဲ့.။ 
ေအာ္ ဆိုုက္ကပ္ခ်င္စရာ ဆိပ္ကမ္းေတြ.....။
အင္တာနက္ကြန္ယက္ကမ္းေျခတြင္ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ဆိုုက္ကပ္ေနမိတတ္သည္။ အာရံုုေျခာက္ပါး (ဗာဟိရ)အျပင္သားေတြက ၾကိဳးမ ွ်င္အထပ္ထပ္...။ ကလစ္ခ္ေလးတစ္ခ်က္..။ ကြန္မင့္ေလးတစ္ခုုတြင္ အသက္ဓါတ္ပါေနသလိုု ခံစားတိုုး၀င္ေနတတ္ျမဲပင္..။ 

ခံစားတိုုး၀င္မိေတာ့ စြဲလမ္းမႈ၊ တြယ္တာမႈမ်ားက မိုုးေရစက္ေတြလိုု စိုုလာၾကျပန္သည္။ သည္လိုုႏွင့္ ေန႕စဥ္ဘ၀၀ဲဂယက္ထဲမွာ သိေပမယ့္လည္း နစ္ျမဳတ္ခ်င္ေနတတ္တာမ်ိဳးပါပဲ..။
ကုုန္းေပၚတင္ေနသည့္ ငါးတစ္ေကာင္၏ ဖ်ပ္ဖ်ပ္လူးေနမႈမ်ိဳးကိုု ျမင္ဖူးၾကလိမ့္မည္။
 ဗုုဒၶအရွင္ကေတာ့ မာနတရား၏ ပံုုရိပ္အျဖစ္ ကုုန္းေပၚတင္ျခင္းကိုု ဆိုုသည္။ သစ္တုုံးၾကီး မစီးႏိုုင္ေတာ့ ..။ ပင္လယ္ကိုု ဘယ္လိုု သြားမလဲ...။ ေမာက္ၾကြေသာလူ႕သစ္တံုုးၾကီးမ်ားကိုု ျမင္ေယာင္လာသည္။ ပင္လယ္သီခ်င္းဆိုုခြင့္မရေတာ့ေအာင္ ေျခာက္သေယာင္းထကာ မာနအပူလိႈင္းမိသြားသည္။  ငါ ငါ  ငါ ဆိုုတာေတြက ကမ္းတင္ေနတာတဲ့လား...။

ေန႕စဥ္ဘ၀ထဲမွာ ေပါေလာေမ်ာရင္း လူမႈနယ္ပယ္၏ ၀ကၤပါက ဆယ္ယူလိုုက္ျပန္သတဲ့..။ နစ္မြန္းပိတ္ဆိုု႕ခံလိုုက္ရေသာ ရဟန္းတစ္ပါးရဲ႕ စီးေၾကာင္း..။ ပစၥည္း၀တၳဳလာဘ(Gain)ဂုုဏ္သကၠာရ(Honour) ေက်ာ္ေစာမႈသိေလာက(Fame)တရားေတြကလည္း တပ္မက္စရာေကာင္းလွသည္။ ပင္လယ္လမ္းကိုု ေမ့သြားေစေတာ့၏။ ျမစ္က်ဥ္းထဲမွာ လြင္လြင္ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေလး စီးေနရတာကိုုပဲ ပန္းတိုုင္အျဖစ္ ထင္မွတ္သြားသည္။  သူ႕ကိုု ဘယ္သူေတြက ဆယ္ယူေနပါလိမ့္..။ဒါမွမဟုုတ္ သူကိုုယ္တိုုင္က အဆယ္ခံခ်င္ေနတာလည္း ျဖစ္ႏိုုင္သည္။
သူဟာ ေမ်ာေနေသာ သစ္တံုုးတဲ့...။ 
နတ္ေတြ ဆယ္ယူတာကိုု ေမ ွ်ာ္တတ္ေသာ မိတ္ေဆြရဟန္းမ်ားကိုုလည္း ေတြ႕ဖူးသည္။ သံသရာက မလြတ္ကြ်တ္ေသးလ ွ်င္ သုုဂတိဘ၀တစ္ခုုခုုကိုု တပ္မက္တာ သဘာ၀က်ပါသည္။ နတ္ေတြ ဆယ္ၾက..။ 

အဓိက ျပႆနာက မနစ္ျမဳတ္ဖိုု႕ ျဖစ္သည္။ သစ္တုုံးၾကီး စီးပါေစ..။ ၿပီးေတာ့ အတြင္းပုုပ္မသြားဖိုု႕  တဲ့..။
ေၾကမြေဆြးေျမ႕သြားလ်င္ ပင္လယ္ဆီ ေရာက္ေတာ့မည္မဟုုတ္..။
နိဗၺာန္သည္ ဗုုဒၶအရွင္ ရည္ညြန္းေတာ္မူေသာ ပင္လယ္ျဖစ္ပါသည္။ 


(၄)

တကယ္ေတာ့ ရဟန္းဆိုုသည္က က်န္းမာသန္စြမ္းစြာ စီးဆင္းေနရမည့္ သစ္မာတစ္တံုုးျဖစ္သည္။
သိုု႕ေသာ္ သစ္တံုုးအကန္းၾကီးေတာ့ မျဖစ္ေစရ..။ သမၼာဒိ႒ိမ်က္လံုုးစူးစူးမ်ား တပ္ဆင္ထားဖိုု႕ လိုုအပ္ေၾကာင္း ဗုုဒၶအရွင္၏ သတိေပးႏွင္တံ၀င့္သံကိုု ၾကားရ၏။
သူသည္ ပင္လယ္ကိုု ျမင္ေနရပါလ်က္ ပင္လယ္ဆီ မေရာက္ေသးေၾကာင္း သိေနခဲ့ပါသည္။
ပင္လယ္ဆီ သြားမည္ဆိုုလ်င္
စီးရေပလိမ့္မည္။
စီးရံုုသက္သက္ႏွင့္လည္း မလံုုေလာက္...။
သမၼာဒိ႒ိမ်က္လံုုးစူးစူးမ်ားကိုုလည္း သူ ပိုုင္ဆိုုင္ရပါဦးမည္။


မည္သိုု႕ဆိုုေစ
ျမစ္ကေတာ့ စီးလာမယ္..။ ပင္လယ္ေတြ ၾကိဳၾက...။
ဓမၼဂဂၤါ
(၈၊၁၁၊၂၀၁၂)
(ဒါရုုကၡေႏၶာပမသုုတ္ကိုု ဖတ္ရင္း ေတြးမိသည္မ်ား....။)


No comments: