17 June, 2010

ဗုဒၶကို တံခါးဖြင့္ေပးမည့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ လူမႈေရးစိတ္ခံစားမႈတင္းမာျခင္းမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ “စိတ္ထြက္ေပါက္”အျဖစ္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ္လည္း ပါတီ၏ အာဏာႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားကို ယုတ္ေလ်ာ့ေစရန္အတြက္မူ ဘာသာတရားကို ခြင့္ျပဳလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။

“ဘာသာတရားဆိုသည္မွာ လူအမ်ားစုအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိေသာ ဘိန္းျဖဴသာ ျဖစ္သည္” ဟူေသာ ကြန္ျမဴနစ္ ယံုၾကည္မႈအေပၚအေျခခံတည္ေဆာက္ထားေသာ တရား၀င္ဘာသာမဲ့၀ါဒီျဖစ္သည့္ တရုတ္ျပည္သူ႕ သမၼတႏိုင္ငံ သည္ မဇၥ်ိမပဋိပဒါလမ္းစဥ္ကို စတင္ေလွ်ာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ေၾကၿငာျခင္း မရွိေသး ေသာ္လည္း ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ဗုဒၶႏွင့္ ဗုဒၶသာသနာကို ယခင္ ၁၉၆၀-၇၀ ခုႏွစ္မ်ားဆီက ယဥ္ေက်းမႈ ေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ား အစုအၿပံဳလိုက္ဖ်က္ဆီးၿပီးသည့္အခ်ိန္မွ စ၍ သတ္ မွတ္ခဲ့သည့္ အဆင့္အတန္းထက္ ပိုမိုျမင့္မားေသာ ေနရာေပးရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္မွာ ေသခ်ာလွပါသည္။

ယခုႏွစ္ တိဘက္ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရနယ္ေျမ၊ ခ်င္ဟိုင္တြင္ ဆိုး၀ါးေသာ ငလ်င္လႈပ္မႈၾကီး ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ပထမဆံုး အေျပာင္းအလဲ ေပၚလစီသေကၤတတစ္ခုကို တီဗီဖန္သားျပင္ေပၚတြင္ တရုတ္ျပည္သူ သန္းေပါင္း မ်ားစြာတို႕ ျမင္ေတြ႕ခြင့္ရခဲ့ၾကသည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ တိုေတာင္းစြာ ေၾကျငာေလ့ရွိသည့္ အစိုးရပိုင္သတင္း ခ်န္နယ္လ္မ်ားက ငလ်င္ဒဏ္ခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ က်န္ရစ္သူမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္း ေမတၱာပို႕သေနၾကသည့္ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား၏ ပံုရိပ္မ်ားကို လြႊင့္ထုတ္ေပးခဲ့ၾကသည္။ ဒုတိယေျခလွမ္းအေနျဖင့္ အိႏၵိယ သမၼတၾကီး ပရတိဘ္ ပတိလ္ ယခု(ေမ)လေနာက္ပိုင္း၊ ေဟနန္ျပည္နယ္၊ လ်ိဳယန္တြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ဘိုပါးလ္ရွိ ဆန္ခ်ီေစတီႏွင့္ ပုံစံတူ ဗုဒၶဘာသာေက်ာင္းေတာ္တစ္ခုကို ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ (ဖြင့္လွစ္ၿပီး)

ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕၏ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာစိတ္ေနသေဘာထားက ရွန္ဟိုင္းတြင္ က်င္းပသည့္ ကမၻာ့ကုန္စည္ပြဲတြင္ မၾကာမီက ခင္းက်င္းျပသခဲ့သည့္ တရုတ္ျပပြဲခန္းမတြင္ ပိုမိုထင္ရွားခဲ့သည္။ တိဘက္ႏွင့္ ယူနန္ယဥ္ေက်းမႈျပပြဲခန္းမမ်ားတြင္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအတြက္ ဗုဒၶပံုေတာ္မ်ား၊ ဗုဒၶဘာသာအေမြအႏွစ္အသြင္လကၡဏာမ်ားကို ခင္းက်င္းျပသခဲ့ၾကသည္။ ဇီက်င္းျပည္နယ္ အစိုးရကလည္း ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားကို စြဲေဆာင္ရန္ ဗုဒၶဘုရားေက်ာင္းတစ္ခုတြင္ ရြတ္ဖတ္သရဇၥ်ာယ္ ေနၾကသည့္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား၏ ပံုရိပ္မ်ားကို အသံုးျပဳထားသည့္ စီးပြားေရးေၾကာ္ျငာမ်ားကို လႊြင့္တင္ခဲ့ၾကသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ လူထု၏ စိတ္ႏွလံုးခံစားမႈကို ကြက္ကဲႏိုင္မည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ “စိတ္ထြက္ေပါက္” အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္မႈကို အကန္႕အသတ္ျဖင့္ စမ္းသပ္ေနဟန္ရွိပါသည္။ တရုတ္ျပည္သူလူထုၾကားတြင္ စီးပြားေရးျမင့္တက္လာမႈက ဗုဒၶဘာသာဘုရားေက်ာင္းမ်ားတြင္ လူစည္ကားလာ ေစခဲ့သလို အစိုးရအေနျဖင့္လည္း လူထု၏ ဘာသာေရးဆိုင္ရာေရစီးကို မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ မရႏိုင္ခဲ့ပါ။

သုိ႕ေသာ္ အေရးၾကီးသည့္ ေမးခြန္းတစ္ခုက “ဤေျပာင္းလဲေရြ႕လ်ားမႈမ်ားသည္ မၾကာလွေသာ အခ်ိန္ တစ္ခ်ိန္တြင္ ၾကီးမားသည့္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ိဳးေက်းဇူးရွိႏိုင္မလား”ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ဘာသာတရားႏွင့္ ဗုဒၶ၀ါဒကို ပါတီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ ယုတ္ေလ်ာ့သြားေအာင္ထိ ျပဳလုပ္ခြင့္ေတာ့ ေပးလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ တရုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အျခားေသာ အေရးအရာမ်ားတြင္လည္း “စိတ္ထြက္ေပါက္” ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ိဳးကို အသံုးျပဳခဲ့ၿပီးၿဖစ္သည္။ အင္တာနက္ အသံုးျပဳမႈကို တိုးျမွင့္ဖို႕ ခြင့္ျပဳခဲ့ၾကသလို တစ္စံုတစ္ေယာက္က အစိုးရဆန္႕က်င္ဘက္ အေတြးအေခၚမ်ားျပန္ ႔ႏွ႔ံ ေရးၾကိဳးပမ္းခဲ့လွ်င္လည္း ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ႏွိမ္ႏွင္းပစ္ေလ့ရွိျပန္ပါသည္။

ငလ်င္လႈပ္မႈၾကီးျဖစ္ပြားၿပီးၿပီးခ်င္း ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အဓိကေနရာမွ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည့္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား၏ ျမင္ကြင္းမ်ားကို အစိုးရပိုင္ရုပ္ျမင္သံၾကားမွ ထုတ္လႊတ္ျပသခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ မၾကာမီမွာပင္ ထိုငလ်င္ဒဏ္ခံေနရာမ်ားတြင္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားတည္ရွိမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ စတင္ခဲ့ၿပီး ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားအား မိမိတို႕ေက်ာင္းမ်ားသို႕ အသီးသီးျပန္ၾကရန္အမိန္႕မ်ားထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ အျခားတစ္ ဘက္တြင္မူ အစိုးရမီဒီယာမ်ားက သက္ရွိဘုရားမ်ား(Living Buddhas)ဟုေခၚသည့္ ေထရ္ၾကီး၀ါၾကီး ဘုန္းေတာ္ၾကီးႏွစ္ပါး၏ အစိုးရကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ခ်ီးက်ဴးေထာမနာထားသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ မ်ားကို ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

ငလ်င္လႈပ္ျခင္းသည္ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားအတြက္ တိဘက္လူမ်ိဳးမ်ားၾကား အေထာက္အပံ့ေပးမႈကို အသံ ေကာင္းဟစ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ သေဘာထားကြဲလြဲေသာ တိဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား၏ ၾကိဳးပမ္းမႈမွန္ သမွ်ကို ရင္ဆိုင္ရန္ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့သည္မွာ ထင္ရွားလွသည္။

ဤသည္မွာ ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံၾကီးအေနျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္သံုးခုဆီက “တရုတ္နည္းတရုတ္ဟန္”ဟု အမည္ေပးကာ အရင္းရွင္စနစ္ကို ေမြးစားယူခဲ့သည့္နည္းတူ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ဆိုရွယ္လစ္၀ါဒတို႕၏ ကုိယ္ပိုင္ ဟန္ေရာစပ္မႈကို ရွာေဖြေတာ့မည္ကဲ့သို႕ထင္ရသည္။

၂၂၊၀၅၊၂၀၁၀ ေန႕ထုတ္ အိႏၵိယတိုင္းမ္စ္သတင္းစာပါ Saibal Dasgupta Beijing eases Buddha bar ကို ျပန္ဆိုသည္။ လြန္ခဲ့ေသာလကပင္ ဘေလာ့တြင္ မိတ္ဆက္သေဘာမ်ိဳးေဖာ္ျပခဲ့ဖူးေသာ္လည္း မိခင္ဘာသာျဖင့္ဖတ္လိုသည့္ ဘေလာ့ဂ္ပရိသတ္အခ်ိဳ႕အတြက္ အျပည့္အစံုဘာသာျပန္ဆိုေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။မူရင္းစာမ်က္ႏွာသို႔

1 comment:

kopain said...

တ႐ုတ္ႀကီးလည္း “အေျပာင္းလဲမ်ားနဲ႔ပါ”ကုိ စမ္းၾကည့္တာ ေနမွာ၊ ေအာင္ျမင္ရင္ ဘယ္သူ႔ကုိ ကန္ေတာ့မလဲ ေစာင့္ၾကည္းေသးတာေပါ့။