07 October, 2010

ေဒါက္တာေနဇင္လတ္၏ သင္တန္းဖြင့္ပြဲမွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား

နေမာ တႆ ျဖင့္ အခမ္းအနားဖြင့္

ဥကၠ႒ဆရာေတာ္၏ အဖြင့္စကားေဒါက္တာေနဇင္လတ္၏ သင္တန္းမိတ္ဆက္ေလွ်ာက္ထားခ်က္

နာလႏၵာဌာနဥကၠ႒ဆရာေတာ္ဦးသုစယဥာဏ၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္

မဂဓဌာနဥကၠ႒ဆရာေတာ္ဦးေကာ၀ိဒ၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္

အခမ္းအနားတက္ေရာက္လာၾကသည့္ တကၠသိုလ္အသီးသီးမွ ျမန္မာပညာသင္ရဟန္းေတာ္မ်ား
ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားအၿပီး ဆရာေဒါက္တာေနဇင္လတ္ႏွင့္ ပညာသင္ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားအမွတ္တရ

No comments: