15 November, 2010

ေဒၚစုၾကည္ကား လြတ္ေျမာက္ၿပီ၊ ယခု အသို႕ျဖစ္ေလသနည္း

“Whatever they do to me, that’s between them and me; I can take it. What’s more important is what they are doing to the country.”— Aung San Suu Kyi, 1994

ထိုသူတို႕က ကြ်ႏု္ပ္အား မည္သုိ႕ျပဳမူၾကသည္ ျဖစ္ေစ ထိုသူတို႕ႏွင့္ ကြ်နု္ပ္၏ အေရးမွ်သာ ျဖစ္ေလရာ ကြ်န္ုပ္သည္းခံပါအံ့၊ လြန္မင္းစြာ အေရးၾကီးေသာ အေၾကာင္းတရားသည္ကား ထိုသူတို႕က တိုင္းျပည္အတြက္ မည္သို႕ျပဳမူေနၾကေနၾကေလသနည္း ဟူသည္ပင္တည္း။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (၁၉၉၄)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ သူမ၏ အိမ္၀င္းတံခါး၀တြင္ သူမအား ေထာက္ခံၾကေလသည့္ ျပည္သူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတို႕ကို ႏႈတ္ခြန္းဆက္သေနေသာ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပံုရိပ္တို႕သည္ ကြ်ႏ္ုပ္အား မ်က္ရည္စြပ္စိုေစေတာ့ သည္တကား။ ဆံေကသာထက္၀ယ္ ပန္ဆင္အပ္သည့္ လွပေသာ ပန္းျမတ္မာလာႏွင့္ အတူ ျမန္မာေရႊျပည္ၾကီး၏ အနာဂတ္ႏွင့္ လံုး၀ယွဥ္တြဲသြားေတာ့မည့္ ဘ၀ပံုရိပ္ႏွင့္ လိုက္ဖက္ညီလွေသာ သူမ၏ အၿပံဳး၊ သူမ၏ စကားလံုးတို႕ကို ရႈျမင္ရ ၾကားနာရျခင္းသည္ လြန္ကဲႏွစ္ျခိဳက္ဖြယ္ေသာ ႏွစ္သက္မႈပီတိမ်ားသာ ျဖစ္ပါေပသတည္း။

ျမန္မာေရႊျပည္ၾကီးႏွင့္ တကြေသာ ဤကမၻာေျမ အတိုင္းတိုင္းအျပည္ျပည္မွ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ သပၸဳရိသ အေပါင္းတို႕သည္ သူမ၏လြတ္ေျမာက္မႈအတြက္ တစ္ခုတည္း ေသာအသံျဖင့္ တုံျပန္ခဲ့ၾကသည္ကို ကြ်ႏ္ုပ္ သိရပါေလၿပီ။ သူမသည္ လြန္ခဲ့ေသာ (၇)ႏွစ္တာကာလႏွင့္ စုစုေပါင္း အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္အတြင္း ဆယ့္ငါးႏွစ္တာကာလမွ်၀ယ္ သူမ၏ ျပဳျပင္မႈကင္းကြာ ႏံုျခာလွသည့္ အိမ္တြင္ အထိန္းသိမ္ခံဘ၀ျဖင့္ အက်ဥ္းစံခဲ့ရေလသည္တည္း။ သူမ၏ ရင္ေသြးငယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဖို႕ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို စြန္႕လႊတ္ခဲ့ရ၏၊ လူမႈအသိုက္အအံုၾကီးႏွင့္လည္း ဆက္သြယ္ခြင့္ေ၀းခဲ့ရေလသည္တကား။

အဓိပၸါယ္တစ္ရပ္ျဖင့္ ဆိုရေသာ္ ေဒၚစုသည္ ျမင့္မားေသာ ပံုရိပ္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ေလၿပီ။ သို႕ေသာ္ သူမသည္ကား အသက္ရွင္တည္ရွိေနေသာ ၀င္ေလထြက္ေလရွိေနဆဲေသာ ပံုရိပ္တစ္ခုသာ ျဖစ္ပါေခ်၏။ သူမကိုယ္ သူမ သက္မဲ့အရာ၀တၳဳတစ္ခုအျဖစ္ ခြင့္ျပဳလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါေလခဲ့။ သူမကား ရွင္သန္လုပ္ရွားရေပလိမ့္ဦးမည္တည့္။

ယခုပစၥကၡတြင္မူ သူမ၏ လြတ္ေျမာက္မႈသည္ ေႏွာင္ၾကိဳးမဲ့လြတ္ေျမာက္မႈဟု ထင္ျမင္ရေပ၏။ ဤသည္မွာလည္း သူမ၏ ခိုင္ၾကည္စြာေသာ အဓိ႒ာန္တရားပင္ မုခ် ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ျမန္မာေရႊျပည္ၾကီး၏ (----) SPDC ႏွင့္ အေရြးခ်ယ္ခံအစိုးရသစ္တို႕၏ စိတ္ႏွလံုး၀ယ္ ရည္ရြယ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အေၾကာင္းတရားအဖံုဖံုရွိေကာင္း ရွိႏိုင္ပါေပသည္။ မည္သို႕ဆိုေသာ္ၿငား ကြ်န္ပ္တို႕ကား ၀မ္သားပီတိလွ်မ္းေသာ မ်က္ရည္အျပည့္ျဖင့္ ေအာင္ပြဲခံခဲ့ၾကေပၿပီတည္း။ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လြတ္ေျမာက္မႈသည္ အေျပာင္းအလဲတစ္ရပ္အတြက္ (သိပ္သည္းထူထဲလွစြာေသာ ဖိႏွိပ္မႈနံရံၾကီး၏ အၾကားအေပါက္ေလးတစ္ခုသဖြယ္ လြတ္ေျမာက္မႈ ေပၚထြက္လာႏိုင္ေပသည့္) ၀င္ေပါက္တံခါးသစ္ကို ဖန္ဆင္းအပ္သည့္ႏွယ္ျဖစ္ေလသည္တကား။

ဤသို႕ေသာ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ေဒၚစု၏ ႏိုင္ငံေရးစြမ္းေဆာင္ရည္ကို အသံုးျပဳက အေကာင္းဆံုးတိုးတက္မႈဆီသို႕ ခ်ီတက္ၾကရန္မွာ ကမၻာ့လူ႕အဖြဲ႕စည္းၾကီး၏ အာရံုစူးစိုက္မႈ၊ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားၾကေလသူတို႕၏ လက္တြဲခိုင္မာမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္လွေပေတာ့သည္။

ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ ေပါင္းစည္းညီညြတ္ေရးသို႕ ခ်ီတက္ၾကရာတြင္ ေအာင္ဆန္း စုၾကည္၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ တိုက္ပြဲ၀င္တိုင္းရင္းသားအစုအဖြဲ႕အားလံုးႏွင့္ အစိုးရတို႕ၾကားတြင္ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္၍ ေဖာက္ျပန္မႈမရွိေသာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈျဖစ္စဥ္ အမွန္တကယ္ရွိရေပလိမ့္မည္၊

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ေထာင့္ငါးရာခန္႕က သက်မုနိဗုဒၶအရွင္သည္ ဤဂါထာမ်ားကို ေမတၱသုတ္ ေတာ္ျမတ္တြင္ ထည့္သြင္းေဟာၾကားခဲ့ပါ၏။

တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ တစ္ပါးေသာသူ တစ္ေယာက္လူကို မလွည့္ဖ်ားမျငဴစူပါေစလင့္။ မည္သည့္အရပ္တြင္မဆို မထီမဲ့ျမင္ ေစာ္ကားျခင္းႏွင့္ မယွဥ္ပါေစလင့္။ ေဒါသ အာဃာတထားကာ အခ်င္းခ်င္း ဆင္းရဲပြားေအာင္ မၾကံေဆာင္ပါေလလင့္။

တစ္ဦးတည္းေသာသားကို ေစာင့္ေရွာက္သည့္ မိခင္ေမတၱာပမာ သတၱ၀ါအားလံုးအား ေမတၱာတရားထား ကာ အၾကိမ္ၾကိမ္ပြားမ်ားၾကေစသတည္း။

ဤေဒသနာေတာ္သည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕၏ လမ္းညႊန္အျဖစ္ ရွိေနလိမ့္ဦးမည္သာ ျဖစ္ပါ၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မူ၀ါဒသည္လည္း သက္၀င္မႈရွိေသာ အၾကမ္းမဖက္ေရးလမ္းစဥ္ပင္ ျဖစ္ပါ၏။ သူမ၏ ရည္သန္ခ်က္သည္ကား သူ၏ တိုင္းျပည္ကို လြတ္ေျမာက္ေစ၍ သတၱ၀ါအားလံုးကို ကာကြယ္ႏိုင္ေရး အဆံုးစြန္အားျဖင့္ သူမ၏ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားကိုပင္ အာဃာတႏွင့္ တရားမဲ့မႈမွ ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေရးပင္ ျဖစ္ေလေတာ့သည္တည့္။ သူမ၏ ယခု လြတ္ေျမာက္မႈမွသည္ ေအာင္ျမင္မႈဆီ ေရာက္သည္အထိ ဆုေတာင္းေပးရံုသာ ကြ်န္ုပ္တို႕ စြမ္းႏိုင္ၾကေပသည္။ ထိုမွ်သာမက ျမတ္ေသာပန္းတိုင္သုိ႕ ညြတ္ေသာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ကိုယ္တိုင္၏ အားထုတ္မႈမ်ား၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုလည္း အားစိုက္ၾကရေပလိမ့္မည္၊ ျမန္မာေရႊျပည္ၾကီးကား လြတ္ေျမာက္ရမည္ မလြဲတည္း။


ဓမၼဂဂၤါ

(၁၅-၁၁-၂၀၁၀)

ဇင္ဘုန္းေတာ္ၾကီး Hozan Alan Senauke ၏ Aung San Suu Kyi is free, but what happens now? ကို ဆီေလ်ာ္သလို ျပန္ဆိုျခင္းေပတည္း။ အခ်ိဳ႕စကားလံုးမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေရးကို လိုလားေသာ ရဟန္းတစ္ပါးအေနျဖင့္ ေဒၚစု၏ ဆႏၵအရ ခ်န္ထားခဲ့ေပသတည္း။

မူရင္းစာမ်က္ႏွာ

1 comment:

may said...

ပူဇာ စ ပူဇ ေနယ်ာနံ ဧတံ မဂၤလမုတၱမံ။