22 November, 2010

ႏွစ္ပတ္လည္သံဃာ့အစည္းအေ၀းၾကီးအတြက္ ဆြမ္းအလွဴရွင္ျပည့္စံုၿပီ

အိႏၵိယႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ပညာသင္ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား သာယာဖြ႔႔ံျဖိဴးေရးအဖြဲ႔
ဧကာဒသမအၾကိမ္ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးၾကီးတြင္
လႈဒါန္းၾကေသာ ဆြမ္းေဘာဇဥ္ ေသာက္ေရသန္႔ အလႈရွင္မ်ားစာရင္း
၁။ ၂၅ ၊ ၁၂ ၊ ၂၀၁၀ ေန႔တြင္ မိဘႏွစ္ပါးကို အမႈးထား၍ ဦးဥာေဏာဘာသ ရာဇျဂိဳဟ္ျမန္မာေက်ာင္းမွ အာရုံဆြမ္း ေန႔ဆြမ္း အခ်ိဴပြဲ အေအး တစ္ေန႔စာအတြက္ ရူပီးေငြ သုံးေသာင္းငါးေထာင္ လႈဒါန္းပါသည္။
၂။ ၂၆ ၊ ၁၂ ၊ ၂၀၁၀ ေန႔တြင္ ဓမၼဂဂၤါ အရွင္ဝိစိတၱသာရ ( အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး) မွ အာရုံဆြမ္းႏွင့္ အခ်ိဳပြဲအတြက္ ရူပီး တစ္ေသာင္း လႈဒါန္းပါသည္။
၃။ ၂၆ ၊ ၁၂ ၊ ၂၀၁၀ ေန႔တြင္ ဦးမ်ိဴးေဆြ ေဒၚျမရွင္ သမီးျမဖူးႏြယ္ မိသားစုမွ ေန႔ဆြမ္းအတြက္ ရူပီး ႏွစ္ေသာင္း လႈဒါန္းပါသည္။
၄။ ၂၆ ၊ ၁၂ ၊ ၂၀၁၀ ေန႔တြင္ ဦးသံဝရ ဗာရာဏသီျမိဳ႔ ဆန္စကရစ္တကၠသုိလ္မွ အေအးအတြက္ ရူပီးေငြ ငါးေထာင္လႈဒါန္းပါသည္။
၅။ ၂၇ ၊ ၁၂ ၊ ၂၀၁၀ ေန႔တြင္ ဦသီလာစာရ ဗာရာဏသီျမဳိ႔ ဆန္စကရစ္တကၠသိုလ္မွ အာရုံဆြမ္းအတြက္ ရူပီးေငြ ငါးေထာင္လႈဒါန္းပါသည္။
၆။ ၂၇ ၊ ၁၂ ၊ ၂၀၁၀ ေန႔တြင္ ဦးမ်ိဴးေဆြ ေဒၚျမရွင္ သမီးျမဖူးႏြယ္မိသားစုမွ ေန႔ဆြမ္းအတြက္ ရူပီးေငြ ႏွစ္ေသာင္းလႈဒါန္းပါသည္။
၇။ ၂၇ ၊ ၁၂ ၊ ၂၀၁၀ ေန႔တြင္ ဦဧသိက ဗာရာဏသီျမိဳ႔ဆန္စကရစ္တကၠသို္လ္မွ အခ်ိဴပြဲအတြက္ ရူပီးေငြ ငါးေထာင္လႈဒါန္းပါသည္။
၈။ ၂၇ ၊ ၁၂ ၊ ၂၀၁၀ ေန႔တြင္ ေဒၚျမင့္ျမင့္ ေဒၚ ညြန္႔ညြန္႔ မိသားစုမွ အေအးအတြက္ ရူပီးေငြ ငါးေထာင္လႈဒါန္းပါသည္။
၉။ သုံးရက္စာ ေသာက္ေရသန္႔အလႈအတြက္ ဦးပညာသာမိ( ဥကၠ႒ဆရာေတာ္)မွ လႈဒါန္းပါသည္။

No comments: