27 March, 2013

ဓမၼဂဂၤါ ကုုိ႕တ္( Quote) ဋီကာ

----------------------

ဓမၼဂဂၤါ ကုုိ႕တ္( Quote) ဋီကာ
----------------------
ယမန္ေန႕က ရင္းႏွီးေသာ အြန္လိုုင္းမိတ္ေဆြဒကာ၊ဒကာမမ်ားက စကား၀ိုုင္းတစ္ခုုသိုု႕ ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးရန္ ပင့္ဖိတ္ခဲ့ၾကသည္။
သိုု႕ႏွင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ၀ါက်အခ်ိဳ႕အပါအ၀င္ စကားအခ်ိဳ႕ကိုု ေျပာျဖစ္ခဲ့ပါသည္။
ထိုုစကားမ်ားကိုုပင္ ဒကာ၀ိက ရည္ညႊန္းကိုုးကား စကားအျဖစ္ အြန္လိုုင္းနံရံေပၚ ခ်ိတ္ဆြဲျဖန္႕ေ၀ခဲ့ပါသည္။

ေသခ်ာေစငုုေအာင္ ဖတ္ရႈၾကေသာ ပရိသတ္တိုု႕က နားလည္ႏွစ္ျခိဳက္ၾကေသာ္လည္း ဘာသာမ်ိဳးခ်စ္စိတ္ၾကီးမားၿပီး ေသြးပူ ေသြးဆူတတ္ၾကေသာ လူငယ္(ဟုုထင္ရသူ)မ်ားက
စကားလံုုးအခ်ိဳ႕ကိုု မိမိတိုု႕လိုုသလိုု အဓိပၺါယ္ေကာက္ယူဘာသာျပန္ကာ ဆန္႕က်င္ဘက္တုုန္႕ျပန္မႈအခ်ိဳ႕ျပဳလုုပ္ၾကသည့္အတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါသည္။

ေရႊျပည္ၾကီး၏ အနာဂတ္အတြက္လည္း ေတြးပူရပါသည္။
အြန္လိုုင္းေပၚတက္လာႏိုုင္ေသာ လူငယ္ဆိုုကတည္းက ေခတ္ပညာတတ္၊ ျမိဳ႕ျပေန သိုု႕မဟုုတ္ ျမိဳ႕ျပႏွင့္ မစိမ္းသူလူတန္းစားဟုု ေယဘုုယ်အားျဖင့္ ယူဆႏိုုင္ပါသည္။

ထိုုပုုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ပင္ လိုုရာေကာက္ေတြးေခၚေသာ အက်င့္၊ သိုု႕မဟုုတ္ ေသခ်ာေ၀ဘန္စစ္ေဆးမႈမရွိဘဲ မိမိတိုု႕ေပတံႏွင့္ မကိုုက္ေသာအရာကိုု တိုုက္ခ်တတ္ေသာ အေလ့မ်ား ေမြးျမဴထားၾကသည္ဆိုုလ်င္ ေက်းလက္ေတာရြာေန၊ ဘာသာမ်ိဳးခ်စ္စိတ္ျပင္းထန္၊ ပညာမတတ္ေသာ အရိုုးခံ အမ်ိဳးအရင္းၾကီးဆိုုလ်င္ မည္သုုိ႕ရွိခ်ိမ့္မည္နည္း..။

သိုု႕ႏွင့္ ဓမၼဂဂၤါကိုု႕တ္(Quote)ကိုု ဓမၼဂဂၤါကိုုယ္တိုုင္ ဋီကာဖြင့္ရေခ်ေတာ့သည္။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ၀ါက်မ်ားကိုု ေသခ်ာဖတ္ၾကည့္ပါေလ..။

"(၁)ခုု ခဏ ခဏ ေျပာေျပာေနၾကတာက ဗမာအမ်ိဳးသမီးေလးေတြ ကုုလားမယားျဖစ္ကုုန္မယ္ ဆိုုတာ အားလံုုးၾကားၾကရမွာပါ..။ ခုုျဖစ္ေနတာက ကုုလားမယားထက္ ပိုုဆိုုးတဲ့ အမ်ားမယား (ရိုုင္းရင္ ခြင့္လႊတ္ပါ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေျပာတဲ့ ဖာသည္) ေတြက ပိုုပိုုမ်ားမ်ားလာတယ္..။ ကုုလားမယားက ေရတြက္လိုု႕ ရတယ္..။ အမ်ားမယားက ေရတြက္လိုု႕ မရဘူး။

(၂) အဲဒီလိုု ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကိုု အေျခခံတဲ့ ျပႆနာ၊ ပညာမတတ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့ အေျခအေနေတြကိုု လစ္လ်ဴရႈၿပီး ဘာမွမဟုုတ္တဲ့ မမႈေလာက္တဲ့ ကုုလားအေရးကိုု ေရွ႕တန္းတင္ၿပီး ျပႆနာေတြ ဖြေနမယ္ဆိုုရင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈပေပ်ာက္ေရးနဲ႕ ပညာတတ္ေျမာက္မႈ၊ တရားဥပေဒစိုုးမိုုးမႈဆိုုတာေတြ ဘယ္ေတာ့မွ မေရာက္ႏိုုင္။ ဗမာေတြက ဆက္လက္ၿပီး ဆင္းရဲျမဲ ဆင္းရဲမယ္။ ဗမာေတြ ခ်မ္းသာေရးဆီ ဦးတည္မွ ပညာတတ္ေရးဆီ ဦးတည္မွ လမ္းစဥ္မွန္မယ္။

(၃)မခ်မ္းသာတဲ့ဗမာအမ်ိဳးသမီးကိုု ကုုလားကသာမက လမ္းေဘးကသူေတာင္းစားကေတာင္ ေတာင္းရတဲ့ ပိုုက္ဆံနဲ႕ ေပ်ာ္ပါးခြင့္ရွိလာမယ္။

(၄) မခ်မ္းသာတဲ့ ဗမာေတြ ကိုုးကြယ္တဲ့ ပညာမတတ္တဲ့ ဘုုန္္ၾကီးေတြကိုု ဘယ္သူကမွွ ေလးစားမွာမဟုုတ္ဘူး။

(၅) ႏိုင္ငံခ်မ္းသာမွ၊ ႏိုင္ငံဥပေဒစိုုးမိုုးမွ အမ်ိုုဳးဘာသာသာသနာဆိုုတာ ေလးစားစရာျဖစ္လာမယ္။

(၆) ကြမ္းယာဆိုုင္၊ သူေတာင္းစားခြက္နဲ႕ တဲသာသာ အိမ္စုုတ္မွာ ေရးထားတဲ့ ၉၆၉ ကိုု ဘယ္သူမွ ေလးစားမွာ မဟုုတ္။ ဘီဂိတ္ရဲ႕ အိမ္တံခါးမွာ ဘာမွ ေရးမထားလဲ သူဘာဆိုုတာ သိတယ္။"

ပထမ (၃)၀ါက်ထိ အားလံုုးက တေျပးညီလက္ခံၾကသည္ ဟုု ထင္မွတ္ရသည္။ အဓိက အမွတ္(၄)၀ါက်ကိုု စတင္ေကာက္ခ်က္ဆြဲ၏။ မေက်မနပ္ျဖစ္ၾက၏။
အမွတ္(၄) ၀ါက်တြင္ ၀ိေသသနစကားလံုုးႏွစ္ခုုကိုု ေသခ်ာတြဲဖက္သံုုးထား၏။
(မခ်မ္းသာတဲ့) ဗမာေတြကိုုးကြယ္တဲ့
(ပညာမတတ္တဲ့) ဘုုန္းၾကီးေတြ ကိုု ဘယ္သူမွ ေလးစားမွာ (မ) ဟုုတ္ဘူး။

ဆန္႕က်င္ဘက္၀ါက်ေရးလိုုက္ေသာ္
(ခ်မ္းသာတဲ့) ဗမာေတြ ကိုုးကြယ္တဲ့
(ပညာတတ္တဲ့) ဘုုန္းၾကီးေတြကိုု (လူတိုုင္းက) ေလးစားၾကမည္။ ဟုု အဓိပၺါယ္အသစ္ရေပလိမ့္မည္။

ဤ၀ါက်ျဖင့္ ဗမာေတြ ခ်မ္းသာေအာင္ အားထုုတ္ၾကေလာ့။
ဓမၼဂဂၤါအပါအ၀င္ ဘုုန္းေတာ္ၾကီးေတြ ပညာတတ္ေအာင္ အားထုုတ္ၾကပါေလာ။ ဟုု တိုုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္လိုုက္ျခင္းျဖစ္ေပ၏။

ခ်မ္းသာေသာ ဗမာ(ျမန္မာ)မ်ားသည္ ေထာက္ပံလွဴဒါန္းျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာကိုု
အမွန္တကယ္ ကာကြယ္ႏိုုင္ၾကေပမည္။

ပညာတတ္ေသာ ဘုုန္ေတာ္ၾကီးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုုးရႏွင့္ ျပည္သူတိုု႕ကိုု ဓမၼအစစ္အမွန္ကိုု ညြန္ျပျခင္းျဖင့္ ပစၥဳပၺန္သံသရာလမး္ေျဖာင့္ဆီ ဦးေဆာင္ၾကြခ်ီကာ ဗုုဒၶအရွင္၏ သာသနာေတာ္ျမတ္ကိုု ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုုင္ေပလိမ့္မည္။ ဟူေသာ အဓိပၺါယ္ျဖင့္ အမွတ္(၅)၀ါက်ကိုု ဆိုုသတည္း..။

ထိုုသုုိ႕မဟုုတ္ပါဘဲ ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနၾကလ်င္၊ ပညာမတတ္ဘဲ မ်က္ႏွာငယ္ေနၾကလ်င္ ဟူေသာ အေတြးျဖင့္ အမွတ္ (၆)၀ါက်ကိုု ဆက္ေျပာျခင္းျဖစ္၏။
၉ ၆၉ ဟူေသာ အလြန္ျမင့္ျမတ္ေသာ ရတနာသံုုးပါးဂုုဏ္ေဆာင္ဂဏန္းမ်ားကိုု ျမင့္ေသာေနရာ၊ ျမတ္ေသာ ေနရာ၊ အထက္တန္းက်ေသာ ေနရာတိုု႕တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲႏိုုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားၾကေစလိုုေသာ ဆႏၵအစစ္ျဖင့္
(ကြမ္းယာဆိုုင္၊ သူေတာင္းစားခြက္နဲ႕ တဲသာသာ အိမ္စုုတ္) ဟူေသာ ဆင္းရဲျခင္းနိမိတ္ပံုုသေကၤတမ်ားကိုု အသံုုးျပဳ၍ ဆိုုရျခင္းေပတည္း..။

ေရႊျပည္သားတိုု႕ မခံခ်င္စိတ္ျဖင့္ ၾကိဳးစားၾကေစလိုုေသာ ေစတနာသာလ်င္ အရင္းခံရွိသည္ျဖစ္၍ တပည့္ဒကာ၊ဒကာမတိုု႕အား ခပ္စပ္စပ္ေသာ စကားလံုုးမ်ားကိုု သံုုးစြဲမိသတည္း..။
(သေဘာကြဲလိုုေသာ္ ကြဲ..
ဆဲလိုုေသာ္ ဆဲၾကေလကုုန္..။ )

ဓမၼဂဂၤါ(၂၇-၃-၂၀၁၃)
ေတာ္လွန္ေရးေန႕ ( မူကြဲ) တပ္မေတာ္ေန႕

No comments: