မင္းနဲ႕ ငါ ဆံုေတြ႕ေလဦးမလား
===============

ဂဂၤါ ကုမုဒိနီ သႏၲာ၊ သခၤဝဏၰာ စ ေကာကိလာ။
ဇမၺဳ တာလဖလံ ဒဇၨာ၊ အထ ႏူန တဒါ သိယာ။


ႏွမရယ္
ဂဂၤါျမစ္ႀကီးဟာ
ကုမုျဒာၾကာေတြနဲ႕ ဖံုးလႊမ္းျငိမ္သက္
ဥၾသငွက္ေတြက ခရုသင္းလိုျဖဴ
ဇမၺဴ႕သေျပသီးက ထန္းသီးသီးတဲ့ အခ်ိန္
မင္းနဲ႕ ငါ ဆံုေတြ႕ေလဦးမလား


ယဒါ ကစၧပေလာမာနံ၊ ပါဝါေရာ တိဝိေဓါ သိယာ။
ေဟမႏၲိကံ ပါဝုရဏံ အထ ႏူန တဒါ သိယာ။


ႏွမရယ္
လိပ္ေမႊးနဲ႕ ယက္လုပ္တဲ့ သံုးမ်ိဳးေသာ၀တ္ရံု....
ေဆာင္းကာလမွာ ျခံဳေကာင္းျခံဳခြင့္ရမယ့္ အခ်ိန္
မင္းနဲ႕ ငါ ဆံုေတြ႕ေလဦးမလား...။


ယဒါ မကသပါဒါနံ
အ႗ာေလာ သုကေတာ သိယာ။
ဒေဠႇာ စ အဝိကမၸီ စ
အထ ႏူန တဒါ သိယာ။


ႏွမရယ္
ျခင္ေကာင္ေတြရဲ႕ ေျခတံနဲ႕
ခိုင္ခံ့တဲ့
ျမဲျမံတဲ့ က်ံဳျမိ္ဳ႕ရိုးေတြ တည္ေဆာက္ခြင့္ရမယ့္အခ်ိန္
မင္းနဲ႕ ငါဆံုေတြ႕ေလဦးမလား...။


ယဒါ သသဝိသာဏာနံ၊ နိေႆဏီ သုကတာ သိယာ။
သဂၢႆာေရာဟဏတၳာယ၊ အထ ႏူန တဒါ သိယာ။


ႏွမရယ္
နတ္ဘံုဆီ တက္ဖို႕
ယုန္ခ်ိဳနဲ႕ ေစာင္းတန္းေလွကားေဖာက္လုပ္ၾကမယ့္အခ်ိန္
မင္းနဲ႕ ငါဆံုေတြ႕ေလဦးမလား..။


ယဒါ နိေႆဏိမာ႐ုယွ၊ စႏၵံ ခါေဒယ်ဳ မူသိကာ။
ရာဟုၪၥ ပရိပါေတယ်ဳံ
အထ ႏူန တဒါ သိယာ။


ႏွမရယ္
ၾကြက္ေတြက
ယုန္ခ်ိဳေလွကားအတိုင္း တက္
လ၀န္းကို ကိုက္ျဖတ္...
ရာဟုနတ္ကို ေမာင္းထုတ္ၾကမယ့္ အခ်ိန္
မင္းနဲ႕ ဆံုေတြ႕ေလဦးမလား..။


ယဒါ သုရာဃဋံ ပိတြာ၊ မကၡိကာ ဂဏစာရိဏီ။
အဂၤါေရ ဝါသံ ကေပၸယ်ဳံ၊ အထ ႏူန တဒါ သိယာ။


ႏွမရယ္
ယင္ေကာင္ေတြက
ေသရည္အိုးကို ေသာက္
မီးေတာက္မီးလွ်ံထဲ ေနၾကမယ့္အခ်ိန္
မင္းနဲ႕ ငါဆံုေတြ႕ေလဦးမလား


ယဒါ ဗိေမၺာ႒သမၸေႏၷာ၊ ဂျဒေဘာ သုမုေခါ သိယာ။
ကုသေလာ နစၥဂီတႆ၊ အထ ႏူန တဒါ သိယာ။


ႏွမရယ္
ႏႈတ္ခမ္းလွလွ
မ်က္ႏွာခ်ိဳခ်ိဳနဲ႕ ျမည္းတစ္ေကာင္က
သီခ်င္းေတးဆို
ႏွစ္လိုဖြယ္ရာျဖစ္မယ့္ အခ်ိန္
မင္းနဲ႕ ငါဆံုေတြ႕ေလဦးမလား..။


ယဒါ ကာကာ ဥလူကာ စ၊ မႏၲေယယ်ဳံ ရေဟာဂတာ။
အညမညံ ပိဟေယယ်ဳံ၊ အထ ႏူန တဒါ သိယာ။


ႏွမရယ္
က်ီးနဲ႕ ခင္ပုတ္ငွက္ေတြ
တိုးတိတ္စကားတိုင္ပင္
အခ်င္းခ်င္းခ်စ္ခင္ၾကမယ့္အခ်ိန္
မင္းနဲ႕ ငါ ဆံုေတြ႕ေလဦးမလား..။


ယဒါ မုဠာလ ပတၱာနံ၊ ဆတၱံ ထိရတရံ သိယာ။
ဝႆႆ ပဋိဃာတာယ၊ အထ ႏူန တဒါ သိယာ။


ႏွမရယ္
မိုးေရစက္ကို ကာကြယ္ဖို႕
မံုလာရြက္ကို ထီးလုပ္ေဆာင္းရမယ့္ အခ်ိန္
မင္းနဲ႕ ငါဆံုေတြ႕ေလဦးမလား..။


ယဒါ ကုလေကာ သကုေဏာ၊ ပဗၺတံ ဂႏၶမာဒနံ။
တုေ႑နာဒါယ ဂေစၧယ်၊ အထ ႏူန တဒါ သိယာ။


ႏွမရယ္...
ႏွံျပည္စုတ္ငွက္ေလးက
ဂႏၶမာဒနနတ္ေတာင္ကို ကိုက္ခ်ီပ်ံသန္းမယ့္အခ်ိန္
မင္းနဲ႕ ငါဆံုေတြ႕ေလဦးမလား..။


ယဒါ သာမုဒၵိကံ နာဝံ၊ သ-ယႏၲံ သ-ဝဋာကရံ
ေစေဋာ အာဒါယ ဂေစၧယ်၊ အထ ႏူန တဒါ သိယာတိ။


ႏွမရယ္
ကေလးငယ္ေလးက
သမုဒၵရာသြား
စက္ယႏၱရားသေဘၤာၾကီးကို
ခ်ီမသြားမယ့္အခ်ိန္
မင္းနဲ႕ ငါဆံုေတြ႕ေလဦးမလား...။


(ဇာတကပါဠိေတာ္၊ အ႒ကနိပါတ္၊ အ႒ာနဇာတ္)

တရားဓမၼနဲ႕ ေမြ႕ေလ်ာ္ေနၿပီျဖစ္တဲ့ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ရေသ့က စိတ္နာဖိုု႕ ေကာင္းတဲ့ ခ်စ္သူေဟာင္းျပည့္တန္ဆာမေလးကို ရြတ္ဆိုျပတဲ့ ပါဠိကဗ်ာေတြပါ ...။ 
ရွားရွားပါးပါး အဖြဲ႕အႏြဲ႕မိုု႕ နိသ်ဘာသာျပန္မွ ေခတ္စကားေျပျပန္လိုက္ပါတယ္..။
ရာသီစာမ်က္လံုုးနာေနတဲ့အတြက္ ဇာတ္လမ္းအျပည့္အစံုုေလးနဲ႕ ရွင္းမျပႏိုုင္တာ ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူၾကပါ..။

ဓမၼဂဂၤါ