24 July, 2010

စင္ကာပူမွ ရူပီးႏွစ္သိန္းအလွဴရွင္

ဧဟိ သြာဂတံ သို႕

3 comments:

The Bliss Of Emancipation said...

ဆရာႏွင့္အန္တီတို ့အလွဴအတြက္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ သာဓုေခၚပါသည္။

The Bliss Of Emancipation said...

ဆရာႏွင့္အန္တီတို ့အလွဴအတြက္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ သာဓုေခၚပါသည္။

linnhtatshein said...

သာဓု မိုးထက္ ညံေစေသာ၀္။
သာသနာ ကမၻာ တစ္၀ွမ္း ျပန့္ေစသာ၀္။
ျဖန္ ့ေစေသာ၀္။
သာသာနာ ဆရာ ဒကာ ဆက္လက္ျပီး
ညီညာကာ တြဲေလွ်ာက္ၾကပါေစေသာ၀္။

ျမတ္ေရာင္နီ
ဂ်ာမဏီ