05 August, 2010

အဲဒါ ရဟန္းတဲ့လား နဲ႕စတဲ့ နံနက္ခင္း

စာမေရးျဖစ္ပါဘူး။ မိတ္ေဆြေတြရဲ႕ အသစ္ေတြကိုပဲ ကလစ္မိရင္း ဓမၼဂဂၤါ အေဟာင္းေလးေတြလည္း ေစာင္းငဲ့ၾကည့္ေနမိေသးတယ္။
ဒီမွာ ဖတ္ဖို႕
ပ်င္းေနမွာစိုးလို႕ (၂)

No comments: