30 June, 2011

ဓမၼဂဂၤါပါဠိသင္ခန္းစာ (၄)

(ကဲ ပါဠိစကားေလး ဘာေလး ေျပာလို႕ ရေအာင္ I တို႕ you တို႕ေလာက္ေတာ့ သင္ေပးထားဦးမွ..

I (အဟံ)

We (မယံ)

ပထမပုဂၢိဳလ္(First Person) လို႕ေခၚတဲ့ မိမိကုိယ္ကိုယ္ ရည္ညႊန္းေျပာေတာ့မယ္ဆိုရင္ ၾကိယာ(Verb)ကိုလည္း ေျပာင္းရလိမ့္မယ္။

ေရွ႕မွာ သင္ခဲ့တာက တတိယပုဂၢိဳလ္( Third Person) အတြက္ တိ(ti) နဲ႕ အႏၱိ(nti)

အဆံုးသတ္ရမယ္ လို႔ သင္ခဲ့တာ..။ ဒီလိုေလ

ပုရိေသာ ဂစၦတိ

ပုရိသာ ဂစၦႏၱိ

ခု (First Person) အတြက္ဆိုရင္ေတာ့

အနည္းကိန္းမွာ မိ(mi) ဆက္ၿပီး အမ်ားကိန္းမွာ မ(ma)

ဆက္ရမယ္..။

အဟံ ဂစၦာမိ။

မယံ ဂစၦာမ။

ဒုတိယပုဂၢိဳလ္(Second person)အတြက္

You (တြံ)

You (တုေမွ)

ၾကိယာေျပာင္းတဲ့အခါမွာေတာ့ အနည္းကိန္းမွာ

သိ(si) နဲ႕ အမ်ားကိန္းမွာ ထ(tha)

ဆက္ေပးရံုပါပဲ..။

တြံ ဂစၦသိ။

တုေမွ ဂစၦထ။

ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမွာေတာ့ ကိုရင္ေလးေတြက

တိ အႏၱိ သိ ထ မိ မ

လို႕ က်က္ထားရတယ္..။ ဒီအစဥ္အတိုင္းေလး မွတ္ထားၾကေပါ့..။

ပုရိေသာ ဂစၦတိ

ပုရိသာ ဂစၦႏၱိ

တြံ ဂစၦသိ။

တုေမွ ဂစၦထ။

အဟံ ဂစၦာမိ။

မယံ ဂစၦာမ။)

သင္ခန္းစာအသစ္အတြက္ စကားလံုးအသစ္ေတြ တစ္ေခါက္ေလာက္ဖတ္ (မမွတ္မိရင္ ေနာက္တစ္ေခါက္ေလာက္ နည္းနည္းေအာ္..)

Vocabulary

အသရဆံုး ပုလႅိင္နာမ္ပုဒ္မ်ား (Masculine nouns ending in-a)

ဓီ၀ရ(တံငါသည္)

မစၦ(ငါး)

ပိဋက (ျခင္းေတာင္း)

အမစၥ(အမတ္၊၀န္ၾကီး)

ဥပါသက (ဥပါသကာ)

ပါသာဒ(ျပသာဒ္၊နန္းေတာ္၊)

ဒါရက (ကေလးသူငယ္)

သာဋက (အ၀တ္ပုဆိုး)

ရဇက (ခ၀ါသည္၊ဒိုဘီသမား)

သပၸ(ေျမြ)

ပဥွာ (ေမးခြန္း၊ျပႆနာ)

သုက/သု၀ (ၾကက္တူေရြး)

ေသာပါန(ေစာင္တန္း၊ စၾကၤန္လမ္း)

သူကရ/၀ရာဟ (၀က္)

ပစၥဳပၸန္ၾကိယာမ်ား (Verbs in Present Tense)

ပတတိ (က်၏)

ေဓါ၀တိ (ေလွ်ာ္ဖြပ္၏)

ၬၭၭicchati (အလိုရွိ၏) (ျမန္မာလို အကၡရာ အိ ေပ်ာက္ေနလို႕...)

ဍသတိ (ကိုက္၏)

ပုစၦတိ (ေမးျမန္း၏)

ပေကၠာသတိ (ေခၚ၏)

ခါဒတိ (စား၏) (ဘုဥၨတိလည္း စားတာပဲေနာ္ အ၀စားတာ.. ;) ။ ဒီ ခါဒတိ စားတာက မုန္႕ပဲသေရစာကို စား..)

ဟနတိ (သတ္၏)

ၾသတရတိ (ဆင္းသက္၏)

နိကၡမတိ (ထြက္၏)

အပါဒါန္ (Ablative Case) (အပါဒါနကာရက)

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၀ါက်ေတြအလိုအရ ရြာကိုေတာ့ ေရာက္သြားၿပီ..။ ရြာလည္း ေရာက္ေရာ ဟိုက ေမးခြန္းတစ္ခု ေကာက္ေမးလိုက္တယ္..။ ကုေတာ အာဂစၦသိ တြံ (Where do u come from?)...မင္း ဘယ္က လာသလဲ တဲ့..။

ကဲ လာတဲ့ေနရာကို ေျဖရေတာ့မယ္..။ (အတိတ္ေတြ အနာဂတ္ေတြ မစဥ္းစားနဲ႕ဦး ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္ရႈ ေယာဂီ..)

ေနရာျပပုဒ္ကို အပါဒါန္လို႕ မွတ္ထား..။ စာေပအသံုးကေတာ့ အပါဒါနကာရက(Ablative Case) ေပါ့..။

ျမန္မာစကားမွာ မွ၊ ေအာက္၊ ထက္၊ စသည္ ဘာသာျပန္ဆိုေရးသားရတဲ့ စကားလံုးေတြကို ေျပာတာပါ..။

ဥပမာ၀ါက်ေလးေတြ ဖတ္ၾကည့္ေပါ့။

ရန္ကုန္မွ လာသည္။

သူ႕ေအာက္ငယ္သည္။

သူ႕ထက္ ၾကီးသည္။

စကားေျပာျမန္မာစာမွာေတာ့ ကတၱားနဲ႕ အတူတူ

သူက ရန္ကုန္က လာတာ..။(သူသည္ ရန္ကုန္မွ လာ၏)

သူမက စင္ကာပူက လာတာပါ။(သူမသည္ စင္ကာပူမွ လာ၏။) က ဆိုတာေလးကို သံုးၾကတာ လူတိုင္းသိၿပီးသားျဖစ္မယ္..။

ပါဠိလို အပါဒါန္ပုဒ္ေလးေတြ ေရးမယ္ဆိုေတာ့

ေယာက်္ားက ဘယ္က လာတာလဲ..။

ေက်ာင္းက လာတယ္ေပါ့ ..

ေက်ာင္းဆိုေတာ့ ၀ိဟာရ

၀ိဟာရ (vihāra ) ေနာက္မွာ အာ၊ (ā)သၼာ၊(smā ) မွာ (mhā) သံုးမ်ိဳးထဲက တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ဆက္ေပးလုိက္ရံုပဲ ..လြယ္ပါ့..။

၀ိဟာရ+အာ=၀ိဟာရာ (ေက်ာင္းမွ)

vihāra+ā=vihārā

၀ိဟာရ+သၼာ=၀ိဟာရသၼာ (ေက်ာင္းမွ)

vihāra+smā=vihārasmā

၀ိဟာရ+မွာ=၀ိဟာရမွာ (ေက်ာင္းမွ)

vihāra+mhā=vihāramhā

ေနာက္ဆက္စကားလံုးသံုးမ်ိဳးရွိတယ္ဆိုတာ သတိျပဳခဲ့ေပေရာ..

၀ါက်အျပည့္အစံုေလး ေရးၾကစုိ႕..။

ေယာက်္ားသည္ ေက်ာင္းမွ ရြာသို႕ လာ၏။

ပုရိေသာ ၀ိဟာရသၼာ(၀ိဟာရာ/၀ိဟာရမွာ) ဂါမံ အာဂစၦတိ။

အမ်ားကိန္းေနာက္ဆက္ကေတာ့ ကရိုဏ္းနဲ႕ အတူတူပဲ။ ဧဟိ(ehi) သို႕မဟုတ္ ဧဘိ (ebhi) သာဆက္ေပးလိုက္..။

ေယာက်္ားတို႕သည္ ေက်ာင္းတို႕မွ ရြာတို႕သို႕ လာၾကကုန္၏။

ပုရိသာ ၀ိဟာေရဟိ (ဘိ) ဂါေမ အာဂစၱႏၱိ။

ျမန္မာ၀ါက်ေတြ ပါဠိ၀ါက်ေျပာင္း...။

  1. ျမင္းတို႕သည္ ရြာမွ ေတာင္ေပၚသို႕ ေျပးၾက၏။
  2. ကုန္သည္တို႕သည္ ကြ်န္းမွ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းသို႕ သာ၀ကမ်ားႏွင့္အတူ လာၾက၏။
  3. သူခိုးတို႕သည္ ၀က္တို႕ကို ျမားတို႕ျဖင့္ ပစ္ခတ္ၾက၏။
  4. ဥပါသကာသည္ ရဟန္းထံမွ တရားစကားကို ေမးျမန္း၏။
  5. ကေလးငယ္သည္ သူငယ္ခ်င္းႏွင့္အတူ ေက်ာက္ေဆာင္ေပၚမွ လိမ့္က်၏။
  6. ေခြးသည္ ကေလးငယ္ကို ကိုက္၏။
  7. ၀န္ၾကီးမ်ားသည္ ဘုရင္မင္းျမတ္ႏွင့္အတူ နန္းေတာ္မွ ထြက္ၾက၏။
  8. ေယာက်္ားတစ္ေယာက္သည္ ကြ်န္းမွ သမင္ကို ယူေဆာင္လာ၏။
  9. လယ္သမားသည္ သစ္ပင္ေပၚမွ ဆင္း၏။
  10. ေခြးမ်ားသည္ ျမင္းမ်ားႏွင့္အတူ လမ္းအတိုင္း(လမ္းျဖင့္) ေျပးၾက၏။

ခက္ရင္ ခက္တယ္မွတ္..လြယ္သြားလိမ့္မယ္..;)...

No comments: