07 July, 2011

ဓမၼဂဂၤါပါဠိသင္ခန္းစာ (၇)

Vocabulary
အသရဆံုး ပုလႅိင္နာမ္ပုဒ္မ်ား (Masculine nouns ending in-a)


နာ၀ိက (သေဘၤာသား)
အာကာသ (ေကာင္းကင္)
သမုဒၵ (သမုဒၵရာ)
ေဒ၀/သုရ (နတ္)
ေလာက (ကမၻာေလာက)
အာေလာက (အလင္းေရာင္)
သကုဏ (ငွက္)
ကာက (က်ီးကန္း)
နိ၀ါသ (အိမ္)
သပၸဳရိသ (သူေတာ္ေကာင္း)
အသပၸဳရိသ (သူယုတ္မာ)
ကာယ (ခႏၶာကိုယ္)
ဒူတ (တမန္)
ေဂါဏ(ႏြား)

ပစၥဳပၸန္ၾကိယာမ်ား (Verbs in Present Tense)
အာဟိ႑တိ (လွည့္လည္၏)
စရတိ(ခရီးသြား၏၊လမ္းေလွ်ာက္၏)
နသီဒတိ (ထိုင္၏)
သႏၷိပတတိ (စည္းေ၀း၏)
၀ိဟရတိ (ေန၏)
၀သတိ (ေန၏)
ဇီ၀တိ (အသက္ရွင္၏၊ အသက္ေမြး၏)
တိ႒တိ (တည္၏၊ရပ္၏)
ဥပၸတတိ(ပ်ံ၏)
တရတိ(ကူးျဖတ္၏)
ဥတၱရတိ (တက္၏၊ေရထဲမွ ေပၚလာ၏)
ပသီဒတိ (ၾကည္ညိဳ၏၊ႏွစ္သက္၏)

(Locative Case)ၾသကာသကာရက
ဒီေန႕ေတာ့ ျမန္မာစကားမွာ ၌၊ မွာ၊ တြင္၊ ၀ယ္ ဆိုတဲ့ ေနရာျပပုဒ္ေတြကို သင္ရမယ္..။ ေမးခြန္းေလး ေမးတတ္ေအာင္ စာလံုးေလးေတြ အပိုမွတ္လိုက္ပါဦး..
ကတၳ (ဘယ္ေနရာမွာ) Where (in which place)?
ကုေတာ (ဘယ္ေနရာမွ ) From where (from which place )?

အဲဒီေတာ့
မင္း ဘယ္က လာသလဲ (ကုေတာ အာဂစၦသိ တြံ) (Where do you come from?) လို႕
ေမးတာကို သင္ခန္းစာ (၄) ပိုင္ရင္ ေျဖတတ္သြားၿပီ..။ (မပိုင္ရင္ ဆရာနဲ႕ မဆိုင္...)
အဟံ မရမၼရ႒သၼာ အာဂစၦာမိ (ငါ ျမန္မာႏိုင္ငံက လာတာပါ) (I come from Myanmar)..။

ေမးတဲ့ လူကေတာ့ ဆက္ေမးဦးမွာပဲ..။
ကတၳ တြံ ၀သသိ (မင္း ဘယ္မွာေနသလဲ) (where do you live?)

အဲဒီေမးခြန္းကို ေျဖဖို႕အတြက္ သိၿပီးသားပါဠိစကားလံုးေလးေတြကို ေနရာျပျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးၾကဦးစို႕..။ ျမန္မာစကားမွာ ရြာ၊ ေက်ာင္း၊ ၿမိဳ႕ဆိုတဲ့ စကားလံုးေလးေတြ ေနာက္က ၌၊ မွာ၊ တြင္၊ ၀ယ္ တစ္ခုခု ထည့္လိုက္ရင္ ရြာ၌၊ေက်ာင္း၌ ၊ ၿမိဳ႕၌ ဆိုတာမ်ိဳး ေနရာျပပုဒ္ေလးေတြ အလြယ္တကူျဖစ္သြားသလို

အနည္းကိန္းအတြက္
သၼႎ (smim) , မွိ (mhi,)ဧ ( e) သုံးမ်ိဳးထဲက တစ္မ်ိဳးကို ဆက္ေပးပါ..။
၀ိဟာရ+သၼႎ =၀ိဟာရသၼႎ(ေက်ာင္း၌)
၀ိဟာရ+မွိ=၀ိဟာရမွိ (ေက်ာင္း၌)
၀ိဟာရ+ဧ=၀ိဟာေရ (ေက်ာင္း၌)

အဟံ ၀ိဟာသၼႎ ၀သာမိ ( ၀ိဟရာမိ )။
ငါသည္ ေက်ာင္း၌ ေနထိုင္၏။

ေရးေပါ့ကြယ္ ..
ဘုရင္သည္ နန္းေတာ္၌ စံေနေတာ္မူ၏။
ဘူပါေလာ ပါသာေဒ ၀သတိ။
လယ္သမားသည္ ရြာ၌ ေနထိုင္၏။
ကႆေကာ ဂါေမ ၀သတိ။ စသည္ စသည္....

အမ်ားကိန္းအတြက္ဆိုရင္ေတာ့
ဧသု (esu )တစ္ခုတည္း ဆက္ရံုပါပဲ..။

၀ိဟာရ+ဧသု= ၀ိဟာေရသု (ေက်ာင္းတို႕၌)
ဂါမ+ဧသု= ဂါေမသု (ရြာတို႕၌)

မယံ ၀ိဟာေရသု ၀ိဟရာမ (ငါတို႕သည္ ေက်ာင္းတို႕၌ သီတင္းသံုးေတာ္မူၾက၏)
ငါတို႕ ေက်ာင္းေတြမွာ ေနၾကတယ္ေပါ့ေလ...။ ရေလာက္ပါၿပီ..လူ၀ါး၀တာေတာ့ မေကာင္းဘူး စာ၀ါး၀တာေတာ့ ေကာင္းတယ္ တဲ့..။ ရြာက ငယ္ဆရာဘုန္းၾကီးေျပာဖူးတာ အမွတ္ရတယ္..။
စာ၀ါး၀ၾကပါေစ..။
ေလ့က်င့္ခန္းေလးေတာ့ ေပးလိုက္ပါဦးမယ္..(မလုပ္ခ်င္မွန္းသိေသာ္လည္း အဟမ္း ဆရာတို႕ ၀တၱရားရွိသည့္အားေလ်ာ္စြာ...;)...


  1. ျခေသၤ့သည္ ေတာင္ေပၚရွိ ေက်ာက္ေဆာင္၌ ရပ္၏။ (ရွိ-ကိုလည္း ၌ ကဲ့သို႕ စဥ္းစားပါ..။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားမွာ at နဲ႕ in လို ေနရာႏွစ္ခု ပါေနသလိုမ်ိဳး)
  2. သူခိုးတို႕သည္ ဆရာ၏ အိမ္သို႕ ၀င္ၾကကုန္၏။
  3. ကေလးတို႕သည္ လမ္းမွ ပင္လယ္သုိ႕ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ အတူ ေျပးၾကကုန္၏။
  4. ဦးၾကီး၏ ႏြားတို႕သည္ လမ္းေပၚတြင္ လွည့္လည္ေနၾက၏။
  5. ငွက္တုိ႕သည္ သစ္ပင္ေပၚတြင္ နားေနၾက၏။ (ထိုင္ေနၾက၏)
  6. နြားသည္ ေျချဖင့္ ဆိတ္ကို ကန္ေက်ာက္၏(ပုတ္ခတ္၏)
  7. ေျမေခြးမ်ားသည္ ေတာင္ေပၚ၌ ေနၾက၏။
  8. ဘုရင္သည္ ဘုရားရွင္ကို ၀န္ၾကီးမ်ားႏွင့္ အတူ ရွိခိုး၏။
  9. ဦးေလးသည္ သားႏွင့္အတူ အိပ္ရာေပၚတြင္ အိပ္၏။
  10. တံငါသည္သည္ လယ္သမား၏ အိမ္တြင္ ထမင္းကို စား၏။

No comments: