29 October, 2011

ငါ့ သခၤမ္းေက်ာင္း (ရွင္သာရိပုၾတာေရးတဲ့ ကဗ်ာ)

(ဒီကဗ်ာကို ဖတ္ရေလမွ ဧရာ၀တီကို ပုထုဇဥ္စစ္စစ္ေတြ ခ်စ္တာ မေျပာနဲ႕ အရင့္အမာကိုယ္ေတာ္ၾကီးေတာင္ သဘာ၀ကို ဘယ္ေလာက္ျမတ္ႏိုးေတာ္မူတယ္ဆိုတာ သိျမင္ခံစားလိုက္ရတယ္..။ လက္်ာေတာ္ရံရဟႏၱာကိုယ္ေတာ္ၾကီးက ႏုစဥ္အခါ ရေသ့ဘ၀တုန္းက ေနခဲ့ဖူးတဲ့ ေက်ာင္းသခၤမ္းေလးကို ဖြဲ႕ဆိုထားတဲ့ ကဗ်ာပါ..။ ၾကည္ႏူးဖို႕ေကာင္းတဲ့ ေက်ာင္းသခၤမ္းေလး..။ သစ္ပင္ေတြ၊ငွက္ေတြ၊ ပန္းပင္ေတြ သီးပင္စားပင္ေတြ၊ ငါးေတြ..။ ပညာဧတဒဂ္ရေတာ္မူတဲ့ ပုဂၢိဳလ္သူျမတ္ၾကီးပီပီ ဒီေန႕ကမၻာတစ္၀ွမ္းလံုး ေအာ္ေနတဲ့ ေဂဟေဗဒစနစ္၊အျမဲစိမ္းသစ္ေတာနဲ႕ သဘာ၀အရင္းအျမစ္တို႕ရဲ႕ သေဘာကို အားလံုးထင္သာျမင္သာရွိေအာင္ ရြတ္ဆိုေတာ္မူေလရဲ႕...။ နာယူၾကည့္ၾကေလကုန္...။)

ငါ့ သခၤမ္းေက်ာင္း(ရွင္သာရိပုၾတာေရးတဲ့ ကဗ်ာ)

ဟိမဝႏၲာေတာင္အနီး
လမၺကဆိုတဲ့ေတာင္မွာ
ငါ သခၤမ္းေက်ာင္းေလး
ေကာင္းေကာင္း ျပဳျပင္
သစ္ရြက္မိုးေက်ာင္းေလး
ေကာင္းေကာင္း ဖန္ဆင္းခဲ့ၿပီ

ငါ့သခၤမ္းေက်ာင္းေလးအနီးမွာ
မတ္ေစာက္လြန္းတဲ့ ကမ္းပါးရွိသမို႕
ဆိပ္ကမ္းေကာင္းရွိတဲ့ ျမစ္ငယ္ေလး
ႏွလံုးေမြ႕ေလ်ာ္ ေပ်ာ္ဖို႕ ေကာင္းရဲ႕
(ပုလဲ အသြင္) ျဖဴစင္တဲ့ သဲျပင္လည္း ရွိေသး..ငါ့သခၤမ္းေက်ာင္းေလးအနီးမွာ
ေက်ာက္စရစ္ ကင္း
အလြန္လည္း မနက္႐ႈိင္း,
စက္ဆုပ္ ဖြယ္ရနံ႔လည္းကင္း
ေရခ်ိဴရွိတဲ့ ျမစ္ငယ္
ငါ့ သခၤမ္းေက်ာင္းေလးကို လွပေစၿပီး
စီးဆင္းတယ္..

ဒီျမစ္ငယ္မွာ မိေက်ာင္း, မကန္း၊
၊ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ ငါး လိပ္ေတြ
ငါ့ သခၤမ္းေက်ာင္းေလးကို လွပေစၾက
ငါ့သခၤမ္းေက်ာင္းအနီးက ျမစ္ငယ္မွာ က်က္စားၾက..ငါးဖယ္, ငါးတန္, ငါးပတ္ ငါးရံ႕, ငါးၾကင္း, ငါးခူေတြ
ဟိုဟို ဒီဒီ
ခုန္ပ်ံျမဴးၾကြ
ငါ့ သခၤမ္းေက်ာင္းေလးကို လွပေစၾက..ျမစ္ရဲ႕ ကမ္းႏွစ္ဖက္မွာ
အပြင့္အသီးေ၀ေ၀ သစ္ပင္ေတြ
ကမ္းႏွစ္ဖက္တို႔မွ တြဲရရြဲက်
ငါ့ သခၤမ္းေက်ာင္းေလးကို လွပေစၾက...သရက္ပင္, အင္ၾကင္းပင္,
ျပည့္စင္ပင္, သခြတ္ပင္, ေရဥႏွဲပန္းပင္ေတြ
အျမဲမျပတ္ ပြင့္ၾက
နတ္ပန္းတမွ် ရနံ႔ေတြ
ငါ့ သခၤမ္းေက်ာင္းေလးဝန္းက်င္
သင္းပ်ံ႕ႀကိဳင္လႈိင္ေနၾကရဲ႕

စံကားပင္, ထင္းရွဴးပင္ က်ည္းပင္
ကံ႕ေကာ္ပင္, ပုန္း ညက္ပင္, ဆပ္သြားပင္ေတြ
အျမဲမျပတ္ ပြင့္ၾက
နတ္ပန္းတမွ် ရနံ႔ေတြ
ငါ့ သခၤမ္းေက်ာင္းေလးဝန္းက်င္
သင္းပ်ံ႕ႀကိဳင္လႈိင္ေနၾကရဲ႕

ငါ့ သခၤမ္းေက်ာင္းေလးမွာ
စစ္ႀကီးပင္, ေသာ္ကပင္, ဘဂိနီမာလာပင္ေတြ
အျမဲ မျပတ္ ပြင့္ ေနၾက၊
မွန္ကူပင္, မ်က္ႏွာပန္းပင္ေတြလည္း
အျမဲမျပတ္ ပြင့္ေ၀ၾက


ဆပ္သြားဖူးပင္, ခတၱာပင္
ဆူးပန္းပင္, စံပယ္, ၾကက္႐ုန္းပင္ေတြ
နတ္ပန္းတမွ် ရနံ႔ သင္းပ်ံ႕ႀကိဳင္လႈိင္ေစၾက
ငါ့သခၤမ္းေက်ာင္းေလး လွပ...

မဟာေလွကားႀကီး, မဟာေလွကားကေလးပင္
မ်ားျပားလွတဲ့ ပိေတာက္ပင္, ေဖာက္ၾကံ႕ပင္ (ေထာက္ၾကံ႕ပင္)ေတြ
နတ္ပန္းတမွ် ရနံ႔ သင္းပ်ံ႕ႀကိဳင္လႈိင္ေစၾက
ငါ့သခၤမ္းေက်ာင္းေလး လွပ...

ပုန္းညက္ပင္
ေတာင္ပုန္းညက္ပင္ ပင္လယ္ကသစ္ပင္ေတြ အျမဲမျပတ္ ပြင့္ၾက
နတ္ပန္းတမွ် ရနံ႔ သင္းပ်ံ႕ႀကိဳင္လႈိင္ေစၾက
ငါ့သခၤမ္းေက်ာင္းေလး လွပ...

ငုေရႊပင္ လက္ထုတ္ပင္
မ်ားျပားလွတဲ့ ထိမ္ပင္၊ ခ်ရားပင္ေတြ
နတ္ပန္းတမွ် ရနံ႔ သင္းပ်ံ႕ႀကိဳင္လႈိင္ေစၾက
ငါ့သခၤမ္းေက်ာင္းေလး လွပ...

ပဲဘတ္ပင္, ပဲေနာက္ပင္၊ ငွက္ေပ်ာပင္, ေရွာက္ပင္ေတြ
ေကာင္းစြာ ႀကီးပြားၾကသမို႕
အသီးေတြလည္း ေ၀ၾကရဲ႕ငါ့ သခၤမ္းေက်ာင္းေလးအနီးက
တစ္ဖက္ဆည္ကန္မွာ
ပဒုမၼာၾကာေတြ
အခ်ိဳ႕ ပြင့္ၾက
အခ်ဳိ႕ အပြင့္လြန္စ ၾကာရြက္မွ် ရွိၾကရဲ႕တစ္ဖက္ဆည္ကန္မွာ
ပဒုမၼာၾကာအခ်ိဳ႕
ဝတ္မႈန္ကိုယ္ဝန္ကို လြယ္ၾက
ၾကာစြယ္ စြင့္စြင့္
အရြက္ႁပြမ္းတဲ့ ၾကာပင္႐ံုေတာ လြမ္းေမာဖြယ္ပ..

တစ္ဖက္ဆည္ကန္မွာ
လံဗူးခ်ဳံ၊ သရက္နံ႔လိႈင္တဲ့ပန္းပင္ျမိင္ေတြ
ျမစ္ကိုင္းပန္းပင္၊ ေခါင္ရန္းပန္းပင္ေတြ
အျမဲမျပတ္ ပြင့္ၾကသမို႕
နတ္ပန္းတမွ် ရနံ႔ သင္းပ်ံ႕ႀကိဳင္လႈိင္ေစၾက
ငါ့သခၤမ္းေက်ာင္းေလး လွပ...

တစ္ဖက္ဆည္ကန္မွာ
ငါးဖယ္, ငါးတန္, ငါးပတ္
ငါးရံ႕, ငါးၾကင္း, ငါးႏုသန္းနဲ႕
ငါးခူေတြလည္း က်က္စားၾကရဲ႕

တစ္ဖက္ဆည္ကန္မွာ
မိေက်ာင္းနဲ႕ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ ငါး,
ညံသတၱဝါနဲ႕ ေရေစာင့္ဘီလူး
ၾသဂုဟေႁမြနဲ႕ စပါးႀကီးေႁမြ
ေမြ႕ေပ်ာ္ေနၾကရဲ႕


ခို, ငွက္, ဝမ္းဘဲ, စကၠဝက္ငွက္
တင္ကီ်း, ဥၾသ, ေက်း, သာလိကာေတြ
တစ္ဖက္ဆည္ကန္ကို
မီခိုအသက္ေမြးခဲ့ၾကေပါ့

ဘုတ္ငွက္, ပုစြန္ (ငွက္)
ေတာေပ်ာ္သကၤန္းဖြပ္ငွွက္, ဘံုမတီးငွက္, ငွက္ကုလားေတြ
တစ္ဖက္ဆည္ကန္ကို
မွီခိုအသက္ေမြးခဲ့ၾကေပါ့

ဟသၤာ, ႀကိဳးၾကာ, ဥေဒါင္းတို႔
ဥၾသ, ေတာၾကက္, (ခ႐ု စုတ္) ငွက္, ဇီဝဇိုးငွက္ေတြ
တစ္ဖက္ဆည္ကန္ကို
မွီခိုအသက္ေမြးခဲ့ၾကေပါ့

ခင္ပုပ္ငွက္, ေတာင္ပုတီးငွက္, ဝန္လိုငွက္ သိမ္းစြန္ငွက္
မ်ားျပားလွတဲ့ ငွက္နက္ႀကီးေတြ
တစ္ဖက္ဆည္ကန္ကို
မွီခိုအသက္ေမြးခဲ့ၾကေပါ့

ေခ်, ဝက္, စာမရီသားေကာင္, ၾကံ႕
မ်ားျပားလွတဲ့ စိုင္နဲ႕ သုကေပါတဆိုတဲ့ သားေကာင္ေတြ
တစ္ဖက္ဆည္ကန္ကို
မွီခိုအသက္ေမြးခဲ့ၾကေပါ့

ျခေသၤ့, က်ား, သစ္, ဝံပုေလြ, ေအာင္း
အရပ္သံုးပါးက ယိုစီးက်မုန္ယစ္ေနတဲ့ဆင္
တစ္ဖက္ဆည္ကန္ကို
မွီခိုအသက္ေမြးခဲ့ၾကေပါ့

ကိႏၷရာ, ေမ်ာက္
ျပီးေတာ့
ေတာအလုပ္သမား, ငါး မုဆိုး တံငါ, သားမုဆိုးေတြ
တစ္ဖက္ဆည္ကန္ကို
မွီခိုအသက္ေမြးခဲ့ၾကေပါ့တည္ပင္, လြန္ပင္
သစ္မည္စည္ပင္, သရက္ျဖဴပင္ေတြ
ငါ့ သခၤမ္းေက်ာင္းက မနီးမေဝးေသာ အရပ္မွာ
ထာ၀ရအသီးေတြ ေ၀ေစၾက...

ႀကိဳ႕ပင္, ထင္းရွဴးပင္, တမာပင္ေတြ
အသီးေကာင္း သီးကာ
ငါ့ သခၤမ္းေက်ာင္းေလးက မနီးမေဝးအရပ္မွာ
ထာ၀ရအသီးေတြ ေ၀ေစၾက...

သဖန္းခါးပင္, သွ်ိသွ်ားပင္, သရက္ပင္, သေျပပင္, သစ္ဆိမ့္ပင္
အိမ္ဆီးပင္, ေခ်းပင္ (သစ္ေစးပင္), ဥသွ်စ္ပင္ေတြ
အသီးေတြ ေ၀ေစၾက

ေမ်ာက္ပင္, သင္းေတာက္ပင္, ပိန္းပင္,
သေတြးပင္, ကန္စြန္းႀကီးပင္
၊ သုတကမည္ေသာ သစ္ပင္ေတြ
ငါ့ သခၤမ္းေက်ာင္းေလးမွာ မ်ားျပားလွေပါ့..သခၤမ္းေက်ာင္းေလးအနီးမွာ
ေကာင္းစြာ ဖန္ဆင္းအပ္ၿပီး
ၾကည္လင္ေအးျမေတဲ့ေရနဲ႕
ေရဆိပ္ေကာင္းေကာင္းလည္းရွိတဲ့
ႏွလံုးေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ရာ
တစ္ဖက္ဆည္ကန္ေတြ ရွိၾကရဲ႕

ပဒုမၼာၾကာ, ဥပၸလၾကာ
ပု႑ရိက္ၾကာေတြနဲ႕ ေကာင္းေကာင္းတြဲဖက္
ေမ်ာက္ေလွကူးတို႕နဲ႕ ဖံုးလႊမ္းထားတဲ့ ေရကန္ေတြလည္း ရွိသမို႕
နတ္ပန္းတမွ် ရနံ႔ေတြ
သင္းပ်ံ႕ႀကိဳင္လႈိင္ေနၾကေပါ့.....


ဓမၼဂဂၤါ
(၃၀-၁၀-၂၀၁၁)
(ခုဒၵကနိကာယ္၊ေထရာပဒါန္ပါဠိေတာ္၊သာရိပုတၱေတၳရအပဒါန္ျမန္မာျပန္မွ ကဗ်ာမႈျပန္ျပဳသည္။ တိုက္ရိုက္ဘာသာျပန္မဟုတ္ပါ..။)

1 comment:

Anonymous said...

ကဗ်ာေလးက
ေက်ာင္းသခၤန္းေလးကို ေျပး့ျမင္ေစပါတယ္
ေကာင္းပါတယ္ဘုန္းဘုန္း
ေနာက္လဲလာလည္ပါအုန္းမယ္ ဘုရာ.