05 January, 2010

ရဟန္းတစ္ပါးဆီက ဘာေတြေမွ်ာ္လင့္ထားပါလိမ့္

(၁)

ေနရၪၨရာမွတ္တမ္းနဲ႕တြဲဖတ္ဖို႔ပါ။

ခုတစ္ေလာ ဗုဒၶဂယာကျပန္လာကတည္းက ေနရၪၨရာမွတ္တမ္းကို တိုစိတုိစိေရးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ေရးစရာေတြအမ်ားၾကီးပါ။ သာသနာေတာ့္အေရးကို သာသနာထဲက ပုဂၢိဳလ္ေတြက ပိုသိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ယိုေပါက္ထြက္ေပါက္ေလးေတြ သတိမျပဳမိတာေလးေတြ ရွိေနတာကိုလည္း ၀န္ခံရမွာပါ။

စိတ္၀င္စားမိတာက သာသနာျပဳေတြအေနနဲ႕ မိမိတို႕ၪာဏ္အလင္းပြင့္သမွ်။ လက္လွမ္းမီသမွ် သာသနာ့အေရးအရာေတြ ျမွင့္တင္ၾကရင္း အမိ်ဳးသားေရးနဲ႕ ေလာကအေရးေတြကိုပါ ေဆာင္ရြက္ေနၾကတာ လိုအပ္ခ်က္နဲ႕ ျဖည့္ဆည္းခ်က္အံ၀င္မႈရွိပါသလားဆိုတာပါပဲ။

လြန္ခဲ့တဲ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဆီက ေရႊျပည္ၾကီးဆီအျပန္မွာ ရင္းႏွီးတဲ့မိတ္ေဆြဒကာတစ္ေယာက္နဲ႕ “ လိုအပ္ခ်က္နဲ႕ ျဖည့္ဆည္းခ်က္အံ၀င္မႈ” အေၾကာင္းေဆြူးေႏြးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ မိတ္ေဆြဒကာက ဓမၼေရးရာမွာ ႏွံ႔စပ္သိျမင္သလို သဒၶါအားၾကီးတဲ့ ေခတ္ပညာတတ္တစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ “ရဟန္းတစ္ပါးဆီက ဘာေတြေမွ်ာ္လင့္ထားပါသလဲ” ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေလးကို ေရးေပးလိုက္ပါတယ္။
ေနာက္တစ္လေလာက္မွာေတာ့ မိတ္ေဆြဒကာရဲ႕အေျဖစာရြက္ေလးေရာက္လာပါတယ္။
အဲဒီအေျဖစာရြက္ေလးကို ဖတ္ၿပီး စာေရးဆရာျမင့္ျမတ္ေဆြကေတာ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ထုတ္ MMWAI အ႒မႏွစ္ပတ္လည္စာေစာင္မွာ“ ဘြဲ႕ဒီဂရီေနာက္ကြယ္က စာေျဖခန္း” ဆိုၿပီး ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ေရးခဲ့ဖူးပါတယ္။

(၂)

မိတ္ေဆြဒကာရဲ႕ အေျဖစာရြက္ေလးကို မူရင္းအတိုင္း ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ စာဖတ္သူေတြအေနနဲ႕ ျမင္ထားတာေလးေတြ ရွိရင္ ပို႕ေပးၾကဖို႕ပါ။ လိုေနတာေတြနဲ႕ ပိုသြားတာမ်ိဳးကိုလည္း ေထာက္ျပၾကဖို႕ပါ။

-ဒကာ ဒကာမတို႕၏ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္မႈကို ခံယူၾကရကုန္ေသာ ရဟန္းေတာ္တို႕သည္ ဒကာ ဒကာမတို႕အား ျပန္လည္ေက်းဇူးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္-
(၁) ခရီးသြားဟန္လြဲ ေပၚေပါက္လာေသာ သြားလာေနထိုင္ စားေသာက္ေရး အခက္အခဲမ်ားကို ကူညီေျဖရွင္းေပးႏိုင္ပါသေလာ။

(၂)လူမႈေရးပဋိပကၡမ်ားကို တရားေတာ္ႏွင့္ အညီ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ပါသေလာ။(ရြာအမႈဘုန္းၾကီးပတ္ခံႏိုင္ပါသေလာ။)

(၃)ရႊင္ၿပံဳးေသာစိတ္ႏွလံုးႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္လွဴဒါန္းလာသူမ်ားကို ပိုမိုရႊင္လန္းလွဴဒါန္းလာေအာင္ ေဟာၾကားေပးႏိုင္ပါသေလာ။

(၄)နာက်င္ေသာစိတ္ႏွလံုးျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္လွဴဒါန္းလာသူမ်ားကို နာက်င္ေသာခံစားခ်က္မ်ားယူပစ္သလိုေပ်ာက္ကင္းသြားေအာာင္ ေဟာၾကားေပးႏိုင္ပါသေလာ။

(၅)လင္မယား၊သမီးရည္းစား၊ေမာင္ႏွမစေသာၾကား၀င္ခက္ခဲသည့္ ျပႆနာမ်ားကို တင္ျပလာေသာအခါ မိမိအယူအဆမပါ တရားသေဘာသက္သက္ျဖင့္ ယထာဘူတက်ေအာင္ သြန္သင္ဆံုးမေပးႏိုင္ပါသေလာ။

(၆)ေလာကီကို မမုန္း ေလာကုၱရာကို မက်င့္သံုးႏိုင္ေသးသူမ်ားအား ရ၄င္းတို႕လိုလားေသာေလာကီကာမဂုဏ္ခ်မ္းသာမ်ားျပည့္စံုႏိုင္ၿပီး တရားေတာ္ႏွင့္ ညီညြတ္သည့္ မ်က္ေမွာက္အက်ိဳးေပးႏုိင္ေသာ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားကို ညႊန္ၾကားျပသေပးႏိုင္ပါသေလာ။

(၇)လူမ်ိဳးျခားဘာသာျခားႏွင့္တိုက္ရိုက္ထိေတြ႕ဆက္ဆံေနရသူမ်ားအား အယူ၀ါဒေရးရာ ဖိႏွိပ္ျခင္းမခံရေလေအာင္ ခိုင္မာသည့္ အေျခခံအယူအဆမ်ားတည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ပါသေလာ။

(၈)သိပၸံဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ထားသူမ်ားအား သိပၸံအယူအဆအရလက္ခံရန္ခက္ခဲေသာ ဗုဒၶဘာသာအယူအဆမ်ားကို သိပၸနည္းက်ရွင္းလင္းေသာဥပမာမ်ားျဖင့္ ခိုင္မာေအာင္ ရွင္းျပေပးႏိုင္ပါသေလာ။

(၉)ေဗဒင္ေမး၊ယၾတာေခ်လုပ္တတ္သူမ်ားအား မွန္ကန္ေသာဒါနမႈ၊သီလမႈ၊ဘာ၀နာမႈတို႕ျဖင့္ အစားထုိးလုပ္ေဆာင္တတ္လာေစဖို႕ ညႊန္ၾကားျပသဆံုးမေပးႏိုင္ပါသေလာ။

(၁၀)ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားအား ဖူးေတြ႕ရန္စိတ္မ၀င္စားေသာ(သို႕)ေၾကာက္ရြ႕ံေနေသာ(သို႔) အခ်ိန္မေပးလိုေသာသူမ်ားကို ရုပ္ရွင္အႏုပညာရွင္မ်ားကို ေတြ႕ခ်င္ျမင္ခ်င္အားေပးခ်င္သလို စိတ္မ်ိဳးေပၚေပါက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါသေလာ။

(၁၁)ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခိုက္တြင္မည္သို႕မည္ပံု ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားရမည္ကို မသိနားမလည္သူမ်ားအား မိမိကိုယ္တိုင္ ေမးခြန္းဖန္တီးျပႆနာတင္၍ ေျဖၾကားရွင္းလင္းဗဟုသုတေပးႏိုင္ပါသေလာ။

(၁၂)ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႕က တရားေတာ္ကို က်င့္သံုးေနထိုင္ရင္း ဆင္းရဲေနကာ ဘာသာျခားတို႕က ဒါနမႈ သီလမႈမလုပ္ေဆာင္ပါဘဲလ်က္ ခ်မ္းသာေနၾကသည္ကို (အတိတ္ကံကိုသာ တစ္ခုတည္းေသာ ညႊန္ျပရာမလုပ္ဘဲ) ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် ရွင္းလင္းျပသ၍ ဆင္းရဲလြတ္ေျမာက္ေအာင္ က်င့္ၾကံအားထုတ္လိုစိတ္မ်ား သြတ္သြင္းေပးႏိုင္ပါသေလာ။

(၁၃)သုတၱန္ေဒသနာလာ ဇာတ္နိပါတ္ေတာ္မ်ားကို အတုယူစရာ စံနမူနာမ်ားအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ဇာတ္လမ္းပမာနားဆင္စရာအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း အမွန္တကယ္တြင္မူ ထိုဇာတ္လမ္းမ်ားကို နာၾကားၿပီးေနာက္ မဂ္ဖိုလ္အဆင့္ဆင့္ကို ဆိုက္ေရာက္သည္မွာ မေရတြက္ႏိုင္ပါ။ သိုျဖစ္ပါ၍ ထိုဇာတ္လမ္းမ်ားတြင္ ကိန္း၀ပ္ေနေသာ မဂ္ဖိုလ္အႏွစ္သာရမ်ားကို ယေန႕ေခတ္တြင္ျမင္သာလာေအာင္ အက်ယ္တ၀င့္ ရွင္းလင္းျပသႏိုင္ပါသေလာ။

(၁၄)ရဟန္းေတာ္တို႕အား ဆည္းကပ္လွဴဒါန္းသျဖင့္ မဂ္တရားဖိုလ္တရားကို အလြယ္တကူ က်င့္သံုးႏိုင္၍ အက်ိဳးမ်ားရေသာမာတိကာမာတာဒါယိကာမၾကီးထံုး ႏွလံုးမူ၍ မိမိကုိယ္တိုင္လည္း က်င့္သံုး၊ သူတစ္ပါးကိုလည္း အလြယ္တကူ က်င့္သံုးတတ္ေအာင္ ညႊန္ၾကားျပသေပးႏိုင္ပါသေလာ။

(၁၅)မ်ိဳးေစ့အေပါင္း၏ လွ်င္ျမန္စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးရာ လယ္ယာေျမေကာင္းႏွင့္တူသည့္ သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္တို႕သည္ ဒါယကာ၊ဒါယိကာမတို႕၏ အကိ်ဳးေက်းဇူးကို အျမင့္မားဆံုးေပးႏိုင္သူမ်ားပင္ ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ထုိသို႕ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားလ်င္ျမန္စြာ ေပၚေပါက္လာေအာင္ ရပ္တည္ေပးႏိုင္ပါသေလာ။


(၃)

မိတ္ေဆြဒကာက သူ႕ရဲ႕ေမးခြန္းကို ေမးခြန္းနဲ႕ပဲ တုန္႕ျပန္လိုက္တာပါ။ အားပါးပါး...လိုအပ္ခ်က္ေတြကလည္းမ်ားလွပါပေကာ။
ရဟန္ေတာ္ေတြဆီက ဒါေတြ ဒါေတြကိုေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္မိပါသတဲ့။
ျမင့္ျမတ္ေဆြရဲ႕ နိဂုံခ်ဳပ္စကားေလးပဲ ထပ္ျဖည့္လိုက္ပါရေစေတာ့။

“ထိုေမးခြန္းမ်ားကို အစစ္အမွန္ေျဖဆိုႏိုင္ၾကမွသာ ညွိဳးႏြမ္းေနဆဲျဖစ္ေသာ ေနရာေဒသ၊ျပိဳက်ေနေသာ ဗုဒၶသာသနာ၊ေၾကြလုဆဲေသာ ဓမၼအသံမ်ားသည္ ေအာင္လံတံခြန္လႊင့္ထူႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုထိုေမးခြန္းမ်ားကို ေ၀ငွလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ငါ့ရွင္တို႕ကိုယ္တိုင္ေျဖဆိုရမည့္စာေမးပြဲကို ငါ့ရွင္တို႕ကိုယ္တိုင္ပင္ အမွတ္ေပးရေပလိမ့္မည္။”

5 comments:

tint said...

အဲ
အဲဒါေတာ့ မနိတ္ေသးပါဘုရား
ရဟန္းေတာ္တပါးဟာ သူတတ္သင့္တဲ ့ ပရိယတၱိတတ္တယ္ ။ တတ္အားသမွ် ေဟာေဖၚရတယ္ဆိုရင္ေတာ္ေလာက္ပါျပီဘုရား
သူလိုခ်င္တဲ ့ အခ်က္ေတြက
marriage cousellor
Psychotherapist
Counsellor
Lawyer
social adviser
economic advisor
ေတြရဲ ့ အလုပ္ေတြဘဲဟာ ။ အဲဒါေတြ အကုန္မေျပာပါနဲ ့ဘုရား တခုဘဲ ေသခ်ာ လုပ္တတ္ရင္ အေနာက္နိုင္ငံတခုခုမွာ ၅ႏွစ္နဲ ့ မီလ်ံနာျဖစ္ဘို ့ ေသခ်ာတယ္ဘုရား ။ တရားေတာ္ေတြမွာ အဲဒီအခ်က္ေတြမပါဘူးလို ့ ေျပာတာမဟုတ္ပါဘုရား ။ အဲဒီအခ်က္ေတြကို တကယ္လူတေယာက္စီေပၚမွာ သံုးတတ္ဘို ့ဆိုတာက ႏွစ္ဆယ္နဲ ့ ခ်ီျပီး ေလ့လာ ေလ့က်င့္ေပးျပီး လက္ေတြ ့လဲ ဒါဘဲလုပ္ေနမွထက္တာဘုရား
marriage cousellor ဆို တခါေတြ ့ ၃၀၀ကေန ၅၀၀ဘဲ ဘုရား ။ စကားေျပာတာက နာရီ၀က္ရယ္ ။

ဥာဏ္လင္းထက္ said...

ေမးခြန္းေတြေကာင္းပါတယ္။ ေလွ်ာ္ညီစြာေျဖဆုိရရင္ျဖင့္ အေတာ္ခက္ပါဘိ ငါ့ရွင္။ ဆက္သြားရင္ျဖင့္ ေတြ႔ပါလိမ့္ လုိရာ လုိရာ. ေတြ။

Socretes said...

တပည့္ေတာ္အေနနဲ ့ ဆိုရင္ ရဟန္းေတာ္ေတြဟာ...အဆိုပါေမးခြန္းေတြထက္ ဂႏၶာရုံဆရာေတာ္ၾကီးရဲ ့ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းၾကီးတစ္ပါး ရွိသင့္တဲ့ဂုဏ္ရည္ေတြကပိုျပီး အေရးၾကီးတယ္ထင္ပါတယ္ဘုရာ။
တိုင္းျခားမွာ သာသနာျပဳတာထက္
ျပည္တြင္းက တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ
သာသနာျပဳဖို ့အရမ္း လိုအပ္ေနတယ္ထင္ပါတယ္ဘုရား။
ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုတည္ေဆာက္ျပီးသားလည္းျဖစ္ဗုဒၶရဲ ့တရားဓမၼကိုလည္း တိုက္ေကြ်းျပီးသားျဖစ္လို ့ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းေတြ ႏိုင္ငံနဲ ့တ၀ွမ္းေက်းရြာတိုင္းမွာတည္ေထာင္ႏိုင္ျပီး ရပ္ရြာလူထုကို ပညာေရး၊ စည္းကမ္းနဲ ့စာရိတၱေရးရာေတြမွာ ဦးေဆာင္ႏိုင္တဲ့ ရဟန္းေတာ္ေတြအျဖစ္ကို ပဲေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္ဘုရား...။ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားကေလးငယ္ေလးေတြကို စာသင္ေပးၾကားျခင္းနဲ ့သာသနာျပဳျခင္းကို
ျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ့ ရဟန္းေတာ္ေတြ မ်ားမ်ားထြက္ေပၚလာႏိုင္ပါေစလုိ ့ဆုေတာင္းမိပါတယ္ အရွင္ဘုရား။

Socretes said...

ူတိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ ထိထိေရာက္ေရာက္ သာသနာျပဳႏိုင္တဲ့ ရဟန္းေတာ္ေတြကိုပဲ လူငယ္တစ္ေယာက္အေနနဲ ့ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္ဘုရား။
အထူးသျဖင့္ ဂႏၶာရုံဆရာေတာ္ၾကီး ဦးဇနကရဲ ့ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းၾကီးတစ္ပါး
ရွိသင့္တဲ့အရည္အခ်င္းေတြနဲ ့ျပည့္စုံတဲ့ ရဟန္းေတာ္ေတြကိုပိုေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္ဘုရား။
ေက်ာင္းေစာင့္ ဘုရားေစာင့္ ေရစက္ခ်ေလာက္နဲ ့
တေနကုန္ေနၾကရတဲ့ရဟန္းေတြထက္
ျမန္မာျပည္တ၀ွမ္းက ေက်းရြာေတြမွာ
ပညာေရး၊ စာရိတၱေရးနဲ ့စည္းကမ္းေရးရာေတြမွာ ဦးေဆာင္ႏိုင္တဲ့ ရဟန္းေတာ္ေတြကို ပုိေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္ဘုရား

Socretes said...

ူတိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ ထိထိေရာက္ေရာက္ သာသနာျပဳႏိုင္တဲ့ ရဟန္းေတာ္ေတြကိုပဲ လူငယ္တစ္ေယာက္အေနနဲ ့ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္ဘုရား။
အထူးသျဖင့္ ဂႏၶာရုံဆရာေတာ္ၾကီးဦးဇနကရဲ
ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းၾကီးတစ္ပါး
ရွိသင့္တဲ့အရည္အခ်င္းေတြနဲ ့ျပည့္စုံတဲ့ ရဟန္းေတာ္ေတြကိုပိုေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္ဘုရား။
ေက်ာင္းေစာင့္ ဘုရားေစာင့္ ေရစက္ခ်ေလာက္နဲ ့
တေနကုန္ေနၾကရတဲ့ရဟန္းေတြထက္
ျမန္မာျပည္တ၀ွမ္းက ေက်းရြာေတြမွာ ပညာေရး၊ စာရိတၱေရးနဲ ့စည္းကမ္းေရးရာေတြမွာ ဦးေဆာင္ႏိုင္တဲ့ ရဟန္းေတာ္ေတြကို ပုိေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္ဘုရား