14 August, 2011

ဓမၼဂဂၤါပါဠိသင္ခန္းစာ(၁၁)

အခု သင္ခဲ့ၿပီးတာေတြက အ-သရဆံုး ပါဠိၾကိယာအေျခခံပုဒ္ေတြပါ..။

ျပန္ၾကည့္ေလ ပစ (paca) စရ (cara) သယ (saya) ဆိုတဲ့ ပုဒ္ေတြမွာ အ (a) သရေလးေတြနဲ႕ အဆံုးသတ္ထားတာ ေတြ႕လား…။ (တစ္ျခားလား ေတြ႕ၾကရဲ႕လား ပရိသတ္ၾကီးေရ..။)

ဒီေန႕ သိေစခ်င္တာက အာ-သရဆံုး၊ ဧ-သရဆံုးနဲ႕ ၾသ-သရဆံုးၾကိယာအေျခခံပုဒ္ေတြပါ..။

အာ-ဧ - နဲ႕ ၾသ-သရဆံုး ၾကိယာအေျခခံပုဒ္ေတြကို ပစၥဳပၸန္၀ိဘတ္မ်ားနဲ႕ စဥ္ၾကည့္ၾကမယ္॥။ ၾကိယာအေျခခံပုဒ္ေတြနဲ႕ အတူ အရင္းအျမစ္ဓါတ္ (Verbal Root)ေလးေတြပါ တြဲၿပီး ေဖာ္ျပလိုက္တယ္॥။ ရင္းႏွီးသြားတာေပါ့ေလ ။ မရွင္းရင္ေတာ့ ေမးဗ်ာ॥ ငံုစိစိေတာ့ လုပ္မေနနဲ႕॥။ (နီးစပ္ရာၿမိဳ႕ျပတိုင္းႏိုင္ငံက ပါဠိတတ္ပြန္တဲ့ ဆရာေတာ္ဘုရားမ်ားကိုလည္း ေမးျမန္းႏိုင္ပါေၾကာင္း॥။ အေခါက္ခံရေသာ္ ဆရာနဲ႕ မဆုိင္… တိန္)


အာ-သရဆံုးၾကိယာအေျခခံပုဒ္

ဓါတ္(ကီ ) - ၾကိယာအေျခခံပုဒ္ = ကိဏာ(၀ယ္)

ကိဏာတိ ကိဏႏၱိ

ကိဏာသိ ကိဏာထ

ကိဏာမိ ကိဏာမဧ-သရဆံုး ၾကိယာအေျခခံပုဒ္

ဓါတ္ (ဒိသ) ၾကိယာအေျခခံပုဒ္=ေဒေသ (ေဟာၾကား)

ေဒေသတိ ေဒေသႏၱိ

ေဒေသသိ ေဒေသထ

ေဒေသမိ ေဒေသမ

ၾသ-သရဆံုး ၾကိယာအေျခခံပုဒ္

ဓါတ္ (ကရ) ၾကိယာအေျခခံပုဒ္=ကေရာ (ျပဳလုပ္)

ကေရာတိ ကေရာႏၱိ

ကေရာသိ ကေရာထ

ကေရာမိ ကေရာမအဂၤလိပ္စာမွာ ထူးျခားတဲ့ ၾကိယာ (Irregular Verb)ဆိုတာ ရွိသလို ပါဠိမွာလည္း ရွိပါတယ္..။

တစ္ျခားၾကယာပုဒ္ေတြလို စဥ္လို႕ မရတာမ်ိဳးေပါ့..။ ေဟာဒီမွာ ဒီမွာ ထူးျခားတဲ့ ၾကိယာေတြပါ…။ း)

အသ (ရွိ/ျဖစ္)၊ ျဗဴ (ေျပာဆို)၊ ဟန (သတ္ျဖတ္) ဆိုတဲ့ ၾကိယာအေျခခံပုဒ္ေတြကို ပစၥဳပၸန္ကာလအတြက္ စဥ္ျပေပးလိုက္ၿပီ..။

(အသ) (ရွိျဖစ္)

အတၱိ သႏၱိ

အသိ အတၳ

အသၼိ/အမွိ အသၼ/အမွျဗဴ (ေျပာဆို)

ျဗဴတိ ျဗဳ၀ႏၱိ

ျဗဴသိ ျဗဴထ

ျဗဴမိ ျဗဴမဟန (သတ္ျဖတ္)

ဟနတိ/ဟႏၱိ ဟနႏၱိ

ဟနသိ ဟနထ

ဟနာမိ ဟနာမရႊီး ရႊီး ရႊီး ခရာမႈတ္ၿပီ..

ေပးထားတဲ့ ၾကိယာေတြရဲ႕ အေျခခံပုဒ္ေတြကို ေရြးထုတ္ၾကေလ..။ ေလ့က်င့္ရင္း အဓိပၸါယ္မ်ားကိုလည္း မွတ္သားၾကေစ..။

  1. ပါပုဏာတိ (ေရာက္၏ ၊ခ်ဥ္းကပ္၏)
  2. ဇိနာတိ (ေအာင္ႏိုင္၏)
  3. သုဏာတိ (ၾကားနာ၏)
  4. ဇာနာတိ (သိ၏)
  5. စိနာတိ(ေရြးခ်ယ္၏)
  6. ေစာေရတိ (ခိုး၏)
  7. ဘာေ၀တိ (ပြားမ်ား၏)
  8. ဆာေဒတိ (ဖုံးလႊမ္း၏)
  9. တေနာတိ (ခ်ဲ႕ထြင္၏)
  10. ပေပၸါတိ (ေရာက္၏)ပါဠိလိုေလး ေရးျပ…။

1. ငါ ေအာင္ျမင္တယ္။
2. သူတို႕ ခ်ဥ္းကပ္ေနၾကတယ္။
3. ငါတို႕ကေတာ့ ပြားမ်ားအားထုတ္ေနၾကဆဲ..။
4. သူတို႕ ခုိးေနၾကၿပီ..။
5. ငါတို႕ကေတာ့ ဖံုးထားလိုက္ၿပီ။
6. မင္း ေရြးခ်ယ္..။
7. ငါတို႕ နားေထာင္ေနၾကတယ္..။
8. သူတို႕ ေျပးၾကၿပီ။
9. ငါ ထိုင္ခ်လိုက္တယ္။
10. သူတို႕ အိပ္ေနၾကတယ္.။မွတ္ခ်က္ေလး ေျပာရဦးမယ္..

ပါဠိမွာက Simple Present Tense နဲ႕ Present Continuous Tense ကို တစ္မ်ိဳးတည္း ေပါင္းၿပီး သံုးစြဲတယ္ဆိုတာေလး မွတ္ထားၾကေပဦး..။

I go. နဲ႕ I am going. ကို အဟံ ဂစၦာမိ နဲ႕ပဲ လုပ္ခ်လိုက္ေပေရာ..။ဓမၼဂဂၤါ

(၁၄-၈-၂၀၁၁)

သီဟပူရ ႏွင့္ ေရႊျပည္ၾကီး၊ ေအာဇီးႏွင့္ အဂၤလန္။ ဂ်ပန္ႏွင့္ အေမရိက အ၀၀ အတန္တန္ ႏိုင္ငံစံု ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိေပေသာ္ျငား၊ ဗုဒၶပါ၀စနဆိုသဟာ၊ ပါဠိဘာသာစာေပစကား၌ သည္းသည္းလႈပ္ အရည္ေပ်ာ္သင္ၾကားလိုၾကေပသည့္ တပည့္ဒကာမတစ္စုႏွင့္ တကြ ဘုရားဒကာ ေက်ာင္းဒကာ၊ အခန္းငွားခဒကာ ၊အီးဗီဇာဒကာ၊ အင္တာနက္မိုဒမ္ဒကာ ၊ အပိုဟတ္ဒစ္က္စ္ဒကာ၊ ယာယီဖုန္းကဒ္ဒကာ၊ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ဒိုိမိန္းဒကာ ဟူေပသည့္ ေခတ္သစ္အမ်ိဳးေကာင္းသားတို႕ အက်ိဳးမ်ားစိမ့္ေသာငွါ က်မ္းစာထိုထိုမွ အပိုအလိုမရွိ ကူးခ်ဘိေလေသာ ဓမၼဂဂၤါ (ေခြ်းမထြက္ ) ပါဠိသင္ခန္းစာေတာ္ၾကီး အခန္း (၁၁)ကား ဤတြင္ၿပီး၏။
ပုဒိအာႏွင့္ ျပည့္စံုရပါလို၏..(အခုေတာ့ မဟုတ္ေသး..)
No comments: