17 August, 2011

ဓမၼဂဂၤါပါဠိသင္ခန္းစာ(၁၂)

အနာဂတ္ကာလ (Future Tense)ကို သြားၾကေတာ့မွာပါ။

အိမ္း အိမ္း ေနာက္ကိုလည္း လွည့္ မၾကည့္ရဲေပဘူး။ ယခင့္ယခင္ တက္ၾကြကုန္၊ မတက္ၾကြေလကုန္ေသာ တပည့္ေက်ာ္ တပည့္ေမာ္ တပည့္ေခ်ာ္ အဲ တပည့္ေတာ္ေတြ ရွိမွ ရွိၾကပါေသးေလစ။ အြန္လိုင္းစာသင္ခန္းဆိုေတာ့ (Attendance)ေခၚလို႕လည္း မရ။။ ဆရာတူ တပည့္ေတြဆိုရင္ေတာ့ ခက္ကေရာ။ ဆရာကလည္း ေက်ာင္းေျပးခ်န္ပီယံ..။ သင္တန္းေတြရဲ႕ ထံုးစံအတိုင္း ေနာက္ဆံုးေတာ့ ဆရာနဲ႕ ေက်ာက္သင္ပုန္းပဲ က်န္တတ္ျမဲဓမၼတာေပကိုး..။

ခုေတာ့ ကီးဘုတ္ေတာ္ၾကီးနဲ႕ ဘုန္းေမာင့္တစ္ကိုယ္တည္းရယ္...ထင္ပါရဲ႕.။

ိဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေရွ႕က ကြန္ျပဴတာေက်ာက္သင္ပုန္း(Screen)ကိုပဲ ေငးၿပီး အနာဂတ္ကာလကို သြားၾကေပတာပ..။

ပစၥဳပၸန္ကာလ( Present Tense) ပံုစံေလးေတြနဲ႕ ဆင္တူရိုးမွားပါပဲ॥။
ၾကိယာအေျခခံပုဒ္ေတြရဲ႕ေနာက္မွာ ဆက္ေပးရမယ့္ ၀ိဘတ္ေလးေတြ ၾကည့္ေလ॥။

(Third Person ) ႆတိ (ssati) ---------------ႆႏၱိ(ssanti)
(Second Person) ႆသိ (ssasi) ------------- ႆထ( ssatha)
(First Person) ႆာမိ (ssāmi) -------------- ႆာမ(ssāma)

ပစ(Paca) ဆိုတဲ့ အ-သရဆံုး ၾကိယာအေျခခံပုဒ္ရဲ႕ေနာက္မွာ ဆက္ၾကည့္ၾကရေအာင္..
အဲဒီလို ဆက္တဲ့အခါ မ်ားေသာအားျဖင့္ ၾကိယာအေျခခံပုဒ္(Verbal base)နဲ ၀ိဘတ္(Verbal Termination)ၾကားထဲမွာ ဣ (i) သရေလးထည့္ေပးရတယ္..။ ဣသရဆိုေပမယ့္ သေကၤတ( -ိ) ေလးထည့္ေပးရမွာပါ..။ ဧ-သရဆံုးၾကိယာအေျခခံပုဒ္ေတြရဲ႕ ေနာက္မွာေတာ့ ထည့္စရာမလိုဘူးလို႕ မွတ္ထားၾကေပဦး..။

ဒီလိုေလ..
paca+i+ssati=pacissati
ပစ+ (-ိ) +ႆတိ=ပစိႆတိ

ေသာ ပစိႆတိ။
(သူသည္ ခ်က္လိမ့္မည္။)
ေတ ပစိႆႏၱိ။ (သူတို႕သည္ ခ်က္ၾကလိမ့္မည္။)

တြံ ပစိႆသိ။ (သင္သည္ ခ်က္လိမ့္မည္။)
တုေမွ ပစိႆထ။ (သင္တို႕သည္ ခ်က္ၾကလိမ့္မည္။)

အဟံ ပစိႆာမိ။ (ငါသည္ ခ်က္လိမ့္မည္။)
မယံ ပစိႆာမ။ (ငါတို႕သည္ ခ်က္ၾကလိမ့္မည္။)

အာ-သရဆံုးၾကိယာအေျခခံပုဒ္

(ကိဏာ=၀ယ္ယူ)
ကိဏိႆတိ --------------- ကိဏိႆႏၱိ
ကိဏိႆသိ---------------- ကိဏိႆထ
ကိဏိႆာမိ----------------- ကိဏိႆာမ


ဧ-သရဆံုး ၾကိယာအေျခခံပုဒ္
ေဒေသ (ေဟာၾကား)
ေဒေသႆတိ ----------------ေဒေသႆႏၱိ
ေဒေသႆသိ ----------------ေဒေသႆထ
ေဒေသႆာမိ ------------------ေဒေသႆာမ


ၾသ-သရဆံုးၾကိယာအေျခခံပုဒ္
ကေရာ (ျပဳလုပ္)
ကရိႆတိ -----------------ကရိႆႏၱိ
ကရိႆသိ -----------------ကရိႆထ
ကရိႆာမိ ------------------ကရိႆာမ

ရွိ/ျဖစ္ၾကိယာ (Verb to Be)အျဖစ္သံုးရတဲ့ အသ (as)ဆိုတဲ့ ၾကိယာအေျခခံပုဒ္အတြက္ အနာဂါတ္ကာလပံုစံမရွိေလေတာ့ ဘ၀(bhava) ဆိုတဲ့ ၾကိယာအေျခခံပုဒ္ကို အစားသံုးစြဲရပါတယ္..။

ဘ၀ိႆတိ -----------------------------ဘ၀ိႆႏၱိ
ဘ၀ိႆသိ ---------------------------ဘ၀ိႆထ
ဘ၀ိႆာမိ ----------------------------ဘ၀ိႆာမ

ေလ့က်င့္ခန္းပူပူေႏြးေႏြးေလးေတြပါ..။ အေဟာင္းေတြကေတာ့ ေခ်ာင္ထိုးထားလို႕ ေအးစက္ကုန္ၿပီ..။ ျမန္မာျပန္ၾကည့္ဦး..စာအုပ္ကိုဖြင့္ၾကည့္ၿပီး ေျဖပါ..။ း)

 1. အဟံ ၀သိႆာမိ။
 2. တုေမွ ဂစၱိႆထ။
 3. ေတ အာဂစၦိႆႏၱိ။
 4. မယံ နိသီဒိႆာမ။
 5. တြံ သယိႆသိ။
 6. အဟံ ဥ႒ဟိႆာမိ။
 7. ေတ အပဂစၦိႆႏၱိ။
 8. အဟံ ဇာနိႆာမိ။
 9. ေတ ဇိနိႆႏၱိ။
 10. တုေမွ သုဏိႆထ။
ပါဠိပါရဂူေလာင္းလ်ာမ်ားအတြက္..

 1. ငါ သိလိမ့္မယ္။
 2. သူတို႕ အႏိုင္ရလိမ့္မယ္။
 3. သူ ဖုံးကြယ္ထားလိမ့္မယ္။
 4. ငါ ပြားမ်ားလိမ့္မယ္။
 5. သူတို႕ ခုိးၾကလိမ့္မည္။
 6. သူ ခ်ဲ႕ထြင္လိမ့္မယ္။
 7. ငါတို႕ ေရြးခ်ယ္ၾကလိမ့္မယ္။
 8. ငါတို႕ ရရွိၾကလိမ့္မယ္။
 9. သူ သြားစားလိမ့္မယ္။
 10. သူတို႕လာၾကလိမ့္မယ္။

Vocabulary (ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္သည့္အခါ အလြယ္တကူ ကူးရန္..စကားလံုးမ်ား)
၀သတိ (ေန၏)
ကသတိ (ထြန္ယက္၏)
ဧတိ (လာ၏)
၀ပတိ (စိုက္ပ်ိဳး၏)
ဇိနာတိ(ေအာင္ႏိုင္၏)
ဘာေ၀တိ (ပြားမ်ား၏၊ တိုးတက္ေအာင္လုပ္၏)
ဃာယတိ(အနံ႕ရ၏၊ အနံ႕ခံ၏)
သာယတိ(အရသာခံ၏)
ဖုသတိ(တို႕ထိ၏)
စိေႏၱတိ (ၾကံစည္၏)
သုဏာတိ (နားေထာင္၏)
တေနာတိ(ခ်ဲ႕ထြင္၏၊ျဖန္႕က်က္၏)

ဓမၼဂဂၤါ
(၁၇-၈-၂၀၁၁)
ဘေလာ့မွာ ဖတ္ရတာ အဆင္မေျပရင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေတာ္သို႕ ၾကြေရာက္ၾကေလကုန္ရာသတည္း...။

No comments: